Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om friluftsliv. 13.7.1973/606

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Friluftsleder

1 §

Är det för den allmänna friluftsverksamheten av vikt att färdseln för dem som idkar friluftsliv ledes genom en fastighet, och åsamkas icke fastigheten betydande olägenhet av detta, skall från fastigheten upplåtas ett område att användas såsom friluftsled.

Såsom till friluftsled hörande biområde betraktas områden, som behöves för vila och rekreation för dem som använder friluftsleden.

Vad i 1 mom. är stadgat tillämpas på motsvarande sätt på upplåtelse av område för användning såsom plats för vila och rekreation för dem som färdas på vattnet.

Vad i denna lag stadgas om fastighet tillämpas även på markområde som ej antecknats i fastighetsregistret.

2 §

För anläggande av friluftsled skall plan för friluftsleden uppgöras och fastställas samt friluftsledsförrättning hållas på platsen.

Det ankommer på kommunen att hålla friluftsleder vilket omfattar anläggande och underhåll av lederna. Kommunen kan anförtro uppgiften åt ett lämpligt samfund. (30.12.1996/1270)

På statsmark, som har allmän betydelse för friluftslivet, kan friluftsled anläggas. Det ankommer på staten att upprätthålla dylik friluftsled, såvida icke med statens samtycke annorlunda förordnats vid friluftsledsförrättning.

3 §

Plan för friluftsled uppgöres på åtgärd av kommunen, och i planen skall angivas ledens sträckning och i 1 § 2 mom. avsedda biområden så, att de på basen av planen vid behov kan utmärkas i terrängen. I planen bör även de fastigheter nämnas, genom vilkas område leden skulle komma att gå.

I plan för friluftsled skall nämnas för vilken med friluftsliv förbunden färdsel leden är avsedd.

3 a § (28.6.1993/618)

En friluftsled skall planeras...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.