Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Förordning om tillämpning av atomansvarighetslagen 16.6.1972/486

På föredragning av ministern för utrikesärendena stadgas med stöd av 43 § och 15 § 3 mom. atomansvarighetslagen av den 8 juni (484/72):

1 §

Sedan Finlands regering den 16 juni 1972 tillställt generalsekreteraren för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling meddelande om anslutning till den i 1 § j punkten atomansvarighetslagen nämnda Pariskonventionen och förutsättningarna för bringande i kraft av Pariskonventionen sålunda uppfyllts, tillämpas atomansvarighetslagen (484/72), med undantag av stadgandena i 30-32 §§, från och med sagda dag. Angående tillämpningen av 30-32 §§ stadgas särskilt.

2 §

I enlighet med stadgandet i 2 § förordningen den 16 juni 1972 (485/72) angående bringande i kraft av Pariskonventionen om skadeståndsansvar på atomenergins område skall, utan hinder av vad i 15 § 1 och 2 mom. atomansvarighetslagen stadgats beträffande ansvarighet för atomskada i följd av atomolycka under transport av atomsubstans eller atomskada som i övrigt uppkommer i följd av begagnande av fartyg eller annat transportmedel, stadganden i 6 kap. sjölagen (167/39), lagen den 9 juni 1939 i anledning av Finlands tillträde till 1924 års internationella konvention rörande konossement (168/39), lagen den 3 juli 1937 om befordran med luftfartyg (289/37) och 10 kap. luftfartslagen av den 11 december 1964 (595/64) tillämpas även i de fall då skyldighet att tillämpa dessa bestämmelser icke följer av den konvention som avses i 15 § 3 mom. atomansvarighetslagen.

Har i enlighet med i 2 punkten Annex I till Pariskonventionen den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område avsedd reservation i Österrike, Grekland, Norge eller Sve...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.