Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Mönsterrättsförordning 2.4.1971/252

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av mönsterrättslagen av den 12 mars 1971 (221/71):

Registreringsansökan och diarium

1 §

Om registrering av mönster ansökes hos patent- och registerstyrelsen (registreringsmyndigheten).

Se L om Patent- och registerstyrelsen 578/2013 2 §.

2 § (14.4.2011/357)

En registreringsansökan består av en skrivelse (ansökningshandling) jämte bilagor.

Ansökningshandlingen ska vara undertecknad av sökanden eller dennes ombud och innehålla

1) sökandens namn, hemvist och adress samt, om sökanden företräds av ett ombud, även ombudets namn, hemvist och adress,

2) namn och adress för den som har skapat mönstret,

3) sökandens bekräftelse av att mönsterrätten har övergått till sökanden, om mönstret har skapats av någon annan än sökanden,

4) uppgift om för vilka produkter mönsterregistreringen söks,

5) uppgift om huruvida sökanden framställer en begäran om prioritet enligt 8 § i mönsterrättslagen (221/1971),

6) uppgift om huruvida sökanden begär uppskov med mönsterregistreringen och kungörelsen i enlighet med 18 § i mönsterrättslagen,

7) uppgift om bilagorna till ansökningshandlingen.

Till ansökningshandlingen ska fogas

1) bildmaterial som visar mönstret,

2) fullmakt för ombudet, om sökanden företräds av ett ombud.

Se MönsterrättsL 221/1971 2 kap.

3 §

Ansökan jämte bilagor skall avfattas på finska eller svenska i enlighet med gällande språklagstiftning. Är sökanden utlänning, skall ansökan jämte bilagor ingivas avfattad på finska. Är till ansökan fogad handling avfattad på främmande språk skall översättning till finska eller svenska ingivas, såvida myndigheten det kräver.

Se SpråkL 423/2003 2 kap. och Samisk språkL 1086/2003 12 §.

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.