Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om pension för lantbruksföretagare (upphävt) 14.7.1969/467

Denna lag har upphävts genom L om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare 22.12.2006/1281.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 § (23.12.1970/830)

Lantbruksföretagare, som är bosatt i Finland, skall försäkras för ålderdom, invaliditet och dödsfall såsom i denna lag stadgas.

Med lantbruksföretagare avses

1) gårdsbruksidkare som för egen eller gemensam räkning bedriver gårdsbruk på en brukningsenhet med minst fem hektar jordbruksjord och själv deltar i arbetet; (19.11.1993/976)

2) fiskare, som utan att stå i arbetsförhållande bedriver yrkesmässigt fiske;

3) renägare som för egen, familjemedlems eller renbeteslags räkning arbetar med renskötsel; (23.1.1987/37)

4) den som utför i 1, 2 eller 3 punkten nämnt arbete såsom medlem i ett familjeföretag; (13.12.2001/1282)

5) den som utför i 1, 2 eller 3 punkten nämnt arbete och fortgående lever tillsammans med en företagare som avses i dessa lagrum i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden; samt (13.12.2001/1282)

6) den som bedriver sådan verksamhet som avses i 1, 2 eller 3 punkten för ett aktiebolags räkning, förutsatt att han inte kan anses stå i anställningsförhållande enligt 1 d § lagen om pension för arbetstagare (395/1961). (22.2.2002/148)

Denna lag gäller dock inte

1) lantbruksföretagarverksamhet före ingången av den månad som följer efter uppnådd 18 års ålder eller verksamhet som efter nämnda tidpunkt inte har fortgått minst fyra månader utan avbrott,

2) lantbruksföretagare vars årliga arbetsinkomst enligt 8 och 8 a–8 h § uppskattad enligt nämnda paragrafer är mindre än 252,05 euro, (1.10.2004/893)

3) lantbruksföretagarverksamhet som har börjat eller fortgått efter ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.