Edilexissä on huoltokatko perjantaina 16.4.2021. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Partilag 10.1.1969/10

Se ändringsförslag RP 241/2020.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 § (8.5.2020/332)

Parti och partiregistret

Med parti avses i denna lag en registrerad förening som är införd i partiregistret. Justitieministeriet är personuppgiftsansvarig för partiregistret.

Om en registrerad förening se FöreningsL 503/1989.

2 § (15.6.2012/372)

Registrering av parti

Som parti registreras på skriftlig ansökan en förening

1) som väsentligen fullföljer ett politiskt syfte,

2) som har minst 5 000 vid riksdagsval, kommunalval eller Europaparlamentsval röstberättigade anhängare,

3) vars stadgar säkerställer att demokratiska principer iakttas vid föreningens beslutsfattande och i dess verksamhet, och

4) som har ett allmänt program som uppgjorts för att förverkliga det ändamål som anges i föreningens stadgar och av vilket principerna och målen för föreningens politiska verksamhet framgår.

En annan förenings medlems-, lokal-, parallell- eller stödförening får inte registreras som parti.

Registreringen av ett parti sker avgiftsfritt.

Se 13 § 3 mom. och ValL 714/1998 191 §.

3 § (27.11.2020/904)

Registreringsansökan

En förening kan göra en registreringsansökan i en webbtjänst som drivs av justitieministeriet, i vilken det används stark autentisering enligt lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009), eller på annat sätt skriftligen.

En registreringsansökan ska åtföljas av

1) ett utdrag ur föreningsregistret,

2) de gällande stadgar som är införda i föreningsregistret,

3) det allmänna programmet, och

4) stödförklaringarna med varje anhängares personuppgifter i form av fullständigt namn, födelsedatum och hemkomm...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.