Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen 29.12.1967/659

Rubriken har ändrats genom L 705/1997.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt i 67 § riksdagsordningen föreskrives, stadgas:

1 §

För uppfyllande av förpliktelser, vilka härröra sig av Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och vilka grunda sig på säkerhetsrådets bindande beslut, må för Finlands del ifråga om åtgärder av ekonomisk natur samt åtgärder, som gälla meddelelsemedel och komunikationer, föreskrifter utfärdas genom förordning.

2 §

Med stöd av denna lag givna förordningar skola ofördröjligen delgivas riksdagens talman, som omedelbart skall bringa dem till riksdagens kännedom eller, om riksdagen icke är samlad, så snart den sammankommit, och de skola upphävas om riksdagen så besluter.

2 a § (24.7.1997/705)

Närmare bestämmelser om verkställigheten av de förordningar som med stöd av artikel 215 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt antagits om avbrytande av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med tredjeländer eller om restriktiva åtgärder mot fysiska eller juridiska personer, grupper eller enheter som inte är stater utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet. (24.4.2015/504)

Ikraftträdandet av de i 1 mom. avsedda förordningarna och uppgifter om de straffbestämmelser som gäller brott mot dem skall kungöras i Finlands författningssamling genom ett meddelande av utrikesministeriet. (25.2.2000/191)

2 b § (24.4.2015/504)

Utöver vad som föreskrivs i de i 2 a § 1 mom. avsedda förordningar som antagits med stöd av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt verkställs frysning av tillgångar som tillhör ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.