Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Jordlegolag 29.4.1966/258

Se ändringsförslag RP 171/2020.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden.

1 §

På avtal, varigenom fastighet eller område för viss tid eller tills vidare upplåtes på lega mot bestämd avgift, skall tillämpas vad i denna lag stadgas.

2 §

Med legogivare avses, om icke annat stadgas, även den, till vilken legogivarens rätt till legoområdet efter legoavtalets ingående lagligen övergått.

3 §

Legoavtal skall upprättas skriftligen och undertecknas av kontrahenterna. Avser legoavtal i 71 § åsyftad jord för lantbruksändamål eller ingås avtal om sådan annan jordlega, som avses i 72 §, må dock avtalet ingås muntligen, såframt legotiden ej överstiger två år samt i fråga om sistnämnda slag av jordlega även då avtalet är avsett att gälla tills vidare.

I legoavtal, som skall upprättas skriftligen, skola intagas samtliga avtalsvillkor. Villkor, som icke är intaget i kontraktet, är ogiltigt. Ändring av eller tillägg till avtalsvillkor och överlåtelse av legorätt skola likaså avfattas skriftligen.

Om någon med stöd av ett avtal som i strid med bestämmelserna i 1 mom. ingåtts muntligen har tagit en fastighet eller ett område i sin besittning i arrenderingssyfte, skall den avtalspart som motsätter sig ett skriftligt legoavtal som stämmer överens med det muntliga avtalet ersätta motparten den skada som orsakats denne genom att ett legoförhållande inte kommer till stånd. Ett avtalsvillkor som strider mot detta är ogiltigt. (15.8.2003/739)

Se Jordabalk 540/1995 4 kap. 4 § 2 mom.

4 §

Ett legoavtal får hävas och ett tidsbestämt legoavtal sägas upp endast på grunder som anges i den...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.