Edilexissä on huoltokatko perjantaina 16.4.2021. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Laki aavalla merellä tapahtuvan yleisradiotoiminnan rankaisemisesta 27.7.1962/400

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Var, som på öppna havet eller däröver bedriver mot bestämmelserna i gällande internationella telekonvention eller därtill hörande radioreglemente stridande rundradioverksamhet, som är riktad mot Finland, Danmark, Norge eller Sverige eller som på ett menligt sätt stör mottagandet av radiosändningar i ovan nämnt nordiskt land, straffes med böter eller fängelse ej över sex månader.

2 §

Var, som främjar i 1 § nämnd rundradioverksamhet genom att:

1. stödja den ekonomiskt,

2. överlåta, använda, iståndsätta eller underhålla för ändamålet erforderliga tekniska anordningar eller förnödenheter,

3. ställa till förfogande eller förmedla material för utsändning,

4. utföra transporter till fartyg, på vilket verksamheten bedrives, eller

5. deltaga i utsändning på fartyget, straffes med böter.

3 §

Var, som främjar sådan i 1 § nämnd rundradioverksamhet, som berör annat land än Finland, Danmark, Norge eller Sverige, genom arr i Finland bedriva förmedling av material för utsändning, straffes med böter.

4 §

Med rundradioverksamhet avses i denna lag med hjälp av elektromagnetiska vågor anordnad utsändning av ljud-, televisions-, bild- eller annat program, som är avsedd att direkt mottagas av allmänheten.

5 §

Straffstadgandena i denna lag skola lända till efterrättelse utan hinder av vad i 1 kap. 1, 2 och 4 §§ strafflagen är stadgat.

6 §

Straffyrkande med stöd av denna lag må icke framställas, såframt icke statsrådet anmält brottet hos åklagarmyndlighet för väckande av åtal.

Laga domstol i ärenden, som avses i denna lag, är rådstuvurätten i Helsingfors.

7 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1962.

...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.