Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Folkpensionslag (upphävt) 8.6.1956/347

Denna lag har upphävts genom L on införande av folkpensionslagen 11.5.2007/569, som gäller fr.o.m. 1.1.2008.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna bestämmelser.

1 § (9.7.2004/640)

En person har rätt till pension på grund av ålderdom, arbetsoförmåga och arbetslöshet samt till vårdbidrag för pensionstagare enligt vad som föreskrivs i denna lag. Den tid från 16 års ålder som medför rätt till folkpension avgörs på grundvalen av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993).

1 a § (30.12.1993/1574)

1 a § har upphävts genom L 30.12.1993/1574.

1 b § (30.12.1993/1574)

1 b § har upphävts genom L 30.12.1993/1574.

1 c § (30.12.1993/1574)

1 c § har upphävts genom L 30.12.1993/1574.

1 d § (9.7.2004/640)

Det som i denna lag föreskrivs om finska medborgare tillämpas också på utlänningar som har fått asyl i Finland eller som inom flyktingkvoten beviljats uppehållstillstånd på grund av flyktingskap eller en familjemedlem till en sådan utlänning, om familjemedlemmen skall betraktas som flykting och fått uppehållstillstånd på grund av familjeband, samt på en statslös person som avses i konventionen angående statslösa personers rättsliga ställning (FördrS 80/1968).

2 § (4.7.1963/427)

Försäkring enligt denna lag ombesörjes av folkpensionsanstalten, som nedan benämnes pensionsanstalten.

Pensionsanstalten ombesörjer även sjukförsäkring på sätt därom är särskilt stadgat.

Se L om Folkpensionsanstalten 731/2001 och SRF om Folkpensionsanstalten 1137/2001.

2 kap

Försäkringspremier.

3 § (17.8.2001/724)

Arbetsgivare skall betala arbetsgivares folkpensionsavgift. För privata arbetsgivare har avgiften graderats i tre olika niv...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.