Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Värnpliktslag (upphävt) 15.9.1950/452

Denna lag har upphävts genom VärnpliktsL 28.12.2007/1438.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §

För fäderneslandets och den lagliga samhällsordningens försvar är varje finsk man värnpliktig.

Om skyldigheten att på annat sätt deltaga i fosterlandets försvar eller att biträda detsamma gäller, vad därom är särskilt stadgat.

2 §

Med avseende å fullgörandet av sin värnplikt tillhör värnpliktig de aktiva trupperna, reserven eller lantvärnet.

3 §

På grundval av ett särskilt förständigande att träda i tjänst inleder under fredstid varje år sin beväringstjänstgöring i aktiv trupp (beväringstjänst) de värnpliktiga som under året fyller 19 eller 20 år. (23.12.1988/1169)

Reserven utgöres av värnpliktige, som efter fullgjord aktiv tjänstgöring överförts till reserven.

Övriga värnpliktige tillhöra lantvärnet.

3 a § (31.3.2006/213)

Syftet med beväringstjänsten är att utbilda och träna de värnpliktiga för uppgifter inom det militära försvaret och att på så sätt bidra till att skapa förutsättningar för produktion av de trupphelheter som behövs i händelse av krig.

I samband med beväringstjänsten och repetitionsövningarna kan utbildning för åstadkommande av de färdigheter som den militära krishanteringen förutsätter kortvarigt ges de värnpliktiga som frivilligt söker sig till sådan utbildning.

3 b § (31.3.2006/213)

En värnpliktig som fullgör beväringstjänst eller deltar i en repetitionsövning kan förordnas till tjänstgöring utomlands, om han

1) deltar i utbildning enligt 3 a § 2 mom.,

2) utför stöduppgifter som hänför sig till utbildning som avses i 1 punkten,

3) hör till en handräckningsavdelning som skall ge handräckning utanför Finlands gränser,

4) deltar i se...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.