Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om skuldebrev 31.7.1947/622

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Utfärdar någon skuldebrev, svare han för sin förskrivning; dock äge han, där ej annat må anses avtalat eller är stadgat, utan hinder av förskrivningen göra gällande invändningar beträffande rättsförhållande, som föranlett handlingens utfärdande.

Se Handelsbalk 3/1734 9 kap. 12 och 13 §.

2 §

Är skuldebrev utfärdat av flere utan förbehåll om delad ansvarighet, svare de en för alla och alla för en för vad förskrivet är.

Där någon av gäldenärerna betalt gälden, äge han rätt att av varje annan medgäldenär utkräva dennes andel. Har någon av medgäldenärerna kommit på uppenbart obestånd eller är hans vistelseort okänd, gälde envar av de övriga så stor del av bristen som på honom belöper. Lag samma vare, där den, som betalt gälden, av arman medgäldenär krävt dennes andel eller på ändamålsenligt sätt avsänt meddelande om kravet, och betalning icke erlagts inom en månad därefter.

Se ÄktenskapsL 234/1929 53 §, L om registrerat partnerskap 950/2001 8 §, SkadeståndsL 412/1974 6 kap. 2 och 3 §, AktiebolagsL 624/2006 2 kap. 10 §, FöreningsL 503/1989 58 §, L om preskription av skulder 728/2003 20 §, L om borgen och tredjemanspant 361/1999 28 och 31–33 §, L om vissa samäganderättsförhållanden 180/1958 1 § och L om andelslag 421/2013 2 kap. 10 §.

3 §

Är ej bestämt, var betalningen skall erläggas, varde den fullgjord i borgenärens bostad. Driver han handel eller annan rörelse, skall betalningen fu...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.