Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Folkräkningslag (upphävt) 8.4.1938/154

Rubriken har ändrats genom L 234/1971.

Denna lag har upphävts genom L 1.12.2017/815, som gäller fr.o.m. 15.12.2017.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 § (13.12.1939/468)

En hela landet omfattande folkräkning jämte därtill ansluten bostads- och fastighetsräkning skall regelbundet äga rum vart tionde år. Första gången skall sådan förrättas på tid, som genom förordning bestämmes.

2 §

De av folkräkningen föranledda kostnaderna bestridas av staten.

Städerna, köpingarna och landskommunerna äro skyldiga att anskaffa de för räkningen erforderliga lokalerna ävensom att bekosta utgifterna för värme, lyse och städning i desamma samt att erlägga utgifterna för nödiga kanslitillbehör.

3 §

Varje enskild person, dödsbo, bolag, andelslag, förening, sällskap, stiftelse, stats-, kommunal- och kyrklig myndighet eller inrättning, ägare eller innehavare av byggnad eller fastighet eller del därav är pliktig att angående sig själv och sin ägande eller innehavande byggnad, fastighet eller del av sådan i och för folkräkning avgiva de uppgifter, som i formulären för folkräkningen förutsättas.

4 § (26.3.1971/234)

Handlingar, kartor, teckningar, bilder, filmer, magnetband, hålkort och annat med dessa jämförligt material, som innehåller för folkräkning lämnade uppgifter, må användas endast för uppgörande av sådan statistik och andra undersökningar, vilka icke länder uppgiftsskyldig till skada eller annan olägenhet. Användningen av materialet skall ske under tillsyn av den som förrättar folkräkningen.

Vad i 1 mom. är stadgat gäller icke uppgifter angående byggnaders kartkoordinater. Om användningen av dessa uppgifter stadgas genom förordning.

5 § (26.3.1971/234)

Stadgandena i lagen om...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.