Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om lästavgift (upphävt) 8.5.1936/189

Denna lag har upphävts genom L 28.11.2014/991, som gäller fr.o.m. 1.1.2015.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas härmed:

1 § (14.12.1990/1140)

För varje finskt registerpliktigt fartyg som används till handelssjöfart i utlandstrafik samt för utländskt fartyg med vilket idkas handelssjöfart på Finland skall i lästavgift betalas 60 penni per kalenderår multiplicerat med det hela tal som utvisar fartygets nettodräktighet.

2 § (30.12.1980/1106)

Har lästavgift uppburits enligt den dräktighet fartyg har med öppet shelterdäck, och klareras fartyget därefter under samma resa eller senare samma år i utlandstrafik med slutet shelterdäck, skall tillägg till lästavgiften uppbäras i motsvarighet till den ökade dräktigheten.

3 § (12.11.1954/410)

De i lästavgift erlagda medlen användas för välfärdsverksamhet till förmån för i sitt yrke verksamma sjömän samt för främjande av sjöräddningsverksamheten.

I statsförslaget upptages ett förslagsanslag för understöd ur lästavgifterna.

3 a § (12.11.1954/410)

Den utom statsförslaget stående lästavgiftsfonden indrages, och dess tillgångar överföras till statsverket.

4 § (12.11.1954/410)

Närmare bestämmelser om uppbörd av lästavgift och om fördelning av i lästavgift erlagda medel utfärdas genom förordning.

Under första året efter det denna lag trätt i kraft utökas det förslagsanslag, som jämlikt 3 § skall upptagas i statsförslaget, med ett belopp, motsvarande fondens tillgångar vid tidpunkten för dess indragning.

5 §

Genom denna lag upphäves lagen den 15 april 1921 angående erläggande av lästavgift.

Icke erlagda belopp av före denna lags ikraftträdande till betalning förfallna lästavgifter skola dock i stadgad ordning indri...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.