Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om stiftelser. (upphävd) 5.4.1930/109

Denna lag har upphävts genom L 24.4.2015/487, som gäller fr.o.m. 1.12.2015.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas härmed:

1 Kap

Stiftelses grundande

1 § (13.7.1964/400)

Vill någon avstå egendom för grundande av självständig stiftelse, upprätte däröver stiftelseurkund. Om grundande av självständig stiftelse efter stiftarens död skall förordnas i skriftligt testamente.

Se Ärvdabalk 40/1965 9 och 10 kap.

2 §

Till grundande av stiftelse skall tillstånd utverkas. Stiftelse bör hava fastställda stadgar och införas i ett särskilt register över stiftelser.

Se StiftelseF 1045/1989 1 §.

3 § (27.3.1987/349)

I förordnandet om grundande av en stiftelse skall nämnas stiftelsens ändamål och den egendom som stiftelsen skall få. Stiftelseurkunden skall dateras och undertecknas av stiftaren samt bestyrkas av två personer. Om stiftaren inte själv sköter om grundandet av stiftelsen, skall han bestämma vem som skall göra det.

Förordnandet i stiftelseurkunden om att stiftelsen skall grundas får återkallas av stiftaren innan stiftelsen har registrerats. Önskar stiftaren återkalla förordnandet sedan ansökan om tillstånd att grunda stiftelsen har gjorts hos patent- och registerstyrelsen, skall han tillställa patent- och registerstyrelsen en skriftlig, av två personer bestyrkt anmälan om återkallandet. (13.12.1994/1172)

3 a § (13.12.1994/1172)

Har i testamente förordnats att en stiftelse skall grundas, skall den som omhänderhar dödsboet, inom tre månader sedan han fick kännedom om testamentets innehåll, anmäla detta hos domstolen på den ort där stiftaren senast haft sitt hemvist eller, om han inte bott i Finland, hos Helsingfors tingsrätt. Do...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.