Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Förordning angående tillämpning av lagen om offentliga kungörelser 2.2.1925/36

Med stöd av 9 § i lagen om offentliga kungörelser av denna dag varder härmed, på föredragning av Justitieministern, stadgat som följer:

1 §

Anslagstavla, varom stadgas i lagen av denna dag om offentliga kungörelser, skall vara skyddad medels glas eller lämpligt nätverk samt försedd med lås.

2 §

Kungörelserna böra fästas å tavlan sålunda, att tillkännagivanden angående lagar och andra allmänna stadganden, övriga kungörelser av statsmyndigheter, kommunala tillkännagivanden och enskildas meddelanden, anbringas skilt för sig samt att, där så befinnes nödigt, nämnda grupper särskiljas i lämpliga underavdelningar. De olika grupperna av anslag böra förses med tydliga rubriker.

3 § (11.4.1979/420)

Då kungörelse angående lag eller annan författning skall anslås, skall kungörelsen och vederbörande nummer av Finlands författningssamling i tryck tillställas kommunstyrelserna.

Andra än i 1 mom. avsedda kungörelser, vilka skola anslås, skola, på ändamålsenligt sätt tryckta eller utskrivna, tillställas vederbörande kommunstyrelse. Önskas bevis över anslåendet innan anslagstidens utgång, skall kungörelsen tillställas kommunstyrelsen i två exemplar. Är kungörelse längre än en sida eller större än ettusen kvadratcentimeter, skall till kommunstyrelsen därjämte för anslående lämnas sådan uppgift, som avses i 2 § 2 mom. lagen om offentliga kungörelser.

4 §

Bevis om dagen, då kungörelse anslagits, utfärdas av den, som ombesörjer anslaget. Beviset bör åtecknas kungörelsen eller dupletten därav.

5 §

Å landshövdingarna ankommer att övervaka, att bestämmelserna om offentliga kungörelsers anslående iakttagas, samt att de föreskrifter fu...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.