Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om offentliga kungörelser (upphävt) 2.2.1925/34

Denna lag har upphävts genom L 29.3.2019/433, som gäller fr.o.m. 1.1.2020.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas härigenom som följer:

1 §

Efter det lag kungjorts i Finlands lagsamling, skall, såvida särskilt förordnande därom meddelats, kungörelse, upptagande lagens rubrik och datum, anslås i varje kommun å en för ändamålet avsedd anslagstavla. Förordnande om sådant anslag skall meddelas genom anteckning å lagen.

Lag, som ovan avses, skall på lämpligt, å anslagstavlan angivet ställe hållas tillgänglig för allmänheten.

Vad här är stadgat om lagar skall tillämpas även å förordningar, statsrådets beslut och andra i lagsamlingen offentliggjorda allmänna stadganden.

2 §

Tillkännagivanden, som enligt gällande stadganden böra genom kungörelse bringas till allmän kännedom, skola kungöras genom sådant anslag, som i 1 § sägs.

Är kungörelse vidlyftigare än att den lämpligen kan anslås, skall i dess ställe en kort uppgift om dess innehåll anslås och kungörelsen hållas tillgänglig på lämpligt, å anslagstavlan angivet ställe.

Är eller varder framdeles för något visst fall stadgat, att kungörelse bör eller kan ske på annat sätt än genom kommunalt anslag, lände det till efterrättelse. Dock må kungörelse uppläsas i kyrka blott såvida stadgandena i 8 § därtill föranleda, men eljest skall i stället för kungörandet i kyrka tillämpas i 1 momentet stadgat kungörelsesätt.

Se F angående tillämpning av lagen om offentliga kungörelser 36/1925 3 § och KommunalL 410/2015 108 § och 147 § 1 mom.

3 § (10.12.1976/954)

Anslagstavla skall finnas i kommunens ämbetshus eller på annat av kommunstyrelsen bestämt lämpligt ställe, vartill tillträdet under tjänstetid är fritt.

4 § (10.12.1976/954)

Kom...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.