Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag angående vissa grannelagsförhållanden 13.2.1920/26

Enligt Riksdagens beslut stadgas med ändring av 1 och 2 §§ 2 kap. Byggningabalken härmed följande:

1 § (16.8.1958/371)

1 § har upphävts genom L 16.8.1958/371.

2 § (16.8.1958/371)

Upplag av trävaror eller annat lätt antändligt gods, avsett att förvaras på platsen längre tid, och väderkvarn må icke på landet utan grannes tillstånd förläggas närmare hans mark än femton meter, ej heller närmare hans trädgård, gårdsplan, arrendetomt eller hans på egen jord befintlig byggnad än trettio meter. Sådana upplag må icke heller förläggas närmare än tjugo meter från varandra.

Finnes mellan väderkvarn eller i 1 mom. avsett upplag och grannens mark eller byggnad annan byggnad, äger grannen rätt att fordra, att det i 1 mom. nämnda avståndet ökas med hälften av den mellanliggande byggnadens längd i riktning mot hans mark eller byggnad.

Har grannelagsförhållande uppstått först efter det väderkvarn eller upplag redan hade uppförts eller var under uppförande eller efter det upplag tagits i bruk, äge granne icke rätt att med stöd av denna paragraf fordra deras rivande, förflyttande eller undanskaffande.

3 §

Stall, fähus, gödselstad, avträde eller annan dylik inrättning skall anläggas på sådant sätt, att granne därav ej lider uppenbart men.

4 §

Avfallsvatten må ej så utkastas eller avledas, ej heller avfall å sådan plats uppläggas, att granne eller annan nära boende därigenom tillskyndas olägenhet.

5 §

Där ej annat avtalats, skall tak, som vetter mot annas grund, vara så inrättat, att nedrinnande vatten icke faller å denna.

6 § (6.7.1945/683)

6 § har upphävts genom L 6.7.1945/683.

7 § (16.8.1958/371)

Giltigheten av avtal, genom vilket medgivits avvikelse från stadgandena om byggnads...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.