Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag angående rättighet att idka näring 27.9.1919/122

Med upphävande av 1 § 6 kap. Handelsbalken ävensom 1-17, 19-22 samt 40 §§ i förordningen om näringarna, given den 31 mars 1879, 3, 13, 14 och 20 §§, sådana de lyda i förordningarna av den 17 december 1888, av den 11 november 1889 samt av den 12 maj 1884, stadgas i enlighet med Lantdagens beslut härmedelst såsom följer:

I kap.

Allmänna bestämmelser

1 § (19.2.1993/228)

På de villkor som stadgas i denna lag får laglig och med god sed förenlig näring idkas av

1) fysiska personer som är bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) finska sammanslutningar och stiftelser samt

3) utländska sammanslutningar och stiftelser som registrerat en filial i Finland och som har bildats enligt lagstiftningen i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har sin stadgeenliga hemort, sin centralförvaltning eller sin huvudsakliga verk samhetsort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Patent- och registerstyrelsen kan bevilja också andra fysiska personer samt utländska sammanslutningar och stiftelser än de som avses i 1 mom. tillstånd att idka näring. Sådant tillstånd behövs även för idkande av näring som bolagsman i ett öppet bolag eller som ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag, om inte minst en av bolagsmännen i det öppna bolaget eller den ansvarige bolagsmannen i kommanditbolaget är en i 1 mom. 1 punkten avsedd fysisk person eller finsk sammanslutning eller stiftelse eller en sådan utländsk sammanslutning eller stiftelse som har bildats enligt lagstiftningen i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.