Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Rättegångsbalk 1.1.1734/4

1 kap (25.8.2016/683)

Allmänna bestämmelser

1 § (25.8.2016/683)

Denna lag tillämpas på rättegång i allmänna domstolar, om inte något annat följer av lagen om rättegång i brottmål (689/1997) eller av någon annan lag.

2 § (25.8.2016/683)

Allmänna domstolar är tingsrätterna, hovrätterna och högsta domstolen.

2 kap (22.7.1991/1052)

Om domförhet

1 § (25.4.2014/339)

I brottmål är en tingsrätt domför med ordföranden och två nämndemän.

Tingsrätten är domför i brottmål också i en sammansättning med tre lagfarna medlemmar, om det ska anses motiverat med hänsyn till målets art eller av något annat särskilt skäl.

Om tingsrättens ledamöter se DomstolsL 673/2016 2 kap. 6 § och om domförhet i jorddomstolarna FastighetsbildningsL 554/1995 243 §.

2 § (25.8.2016/683)

2 § har upphävts genom L 25.8.2016/683.

3 § (22.7.1991/1052)

I andra mål och ärenden än de som nämns i 1 § är tingsrätten domför med tre lagfarna medlemmar.

3 a § (25.8.2016/683)

3 a § har upphävts genom L 25.8.2016/683.

4 § (5.12.2008/811)

Tingsrätten får fortsätta handläggningen av ett tvistemål i den sammansättning enligt 3 § som den hade när behandlingen inleddes, även om målet under rättegången förändras så att det ska behandlas i en sammansättning som avses i 5 § 1 mom. Detsamma gäller om ett ärende som har väckts senare och som ska behandlas i en sammansättning som avses i 5 § 1 mom. förenas med huvudsaken för handläggning i samma rättegång.

5 § (30.8.2002/768)

Tingsrätten består av endast ordföranden

1) i ett ansökningsärende vars behandling inte fortsätter i den ordning som bestäms för behandling av tvistemål,

2) vid förberedelse,

3) vid huvudförhandling i...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.