Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry ratkaisuun

Puutteelliset hakuehdot

KVL:2022/16Arvonlisävero – Vähennyksen oikaisuerät – Luottotappio

Diaarinumero:VH/5833/02.05.04/2021
Antopäivä:1.4.2022

A Oy oli ollut joutumassa maksukyvyttömyystilaan, minkä johdosta oli aloitettu käräjäoikeuden päätöksellä saneerausmenettely. Käräjäoikeus oli vahvistanut A Oy:tä koskevan saneerausohjelman.

Vahvistetun saneerausohjelman mukaan tietty prosenttiosuus vakuudettomasta saneerausvelasta leikattiin, kuitenkin siten, että ennen leikkausta velkojilla oli mahdollisuus konvertoida tämä osuus saneerausvelasta A Oy:n osakkeiksi. A Oy:n yhtiökokouksella oli saneerausohjelman mukaan velvollisuus päättää suunnatusta osakeannista, jossa velkojat saattoivat merkitä A Oy:n osakkeita. Velkojan merkintäoikeuteen liittyi ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen. Lopulle vakuudettomasta saneerausvelasta vahvistettiin maksuohjelma. Mikäli velkoja ei halunnut konvertoida osuutta saneerausvelasta A Oy:n osakkeiksi ja jätti käyttämättä oikeutensa merkitä A Oy:n osakkeita, leikattiin tämä osuus saneerausvelasta lopullisesti.

Saneerausohjelman piiriin kuuluvia vakuudettomia velkoja olivat muiden velkojen ohella A Oy:n ostovelat, jotka liittyivät A Oy:n tekemiin arvonlisäverollisiin kotimaan ostoihin. Velkojat eli myyjät olivat aikanaan suorittaneet tavaroiden ja palvelujen myynnistä arvonlisäveroa, jonka A Oy oli vähentänyt omassa arvonlisäverotuksessaan.

Keskusverolautakunta katsoi, että ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa tapahtuvaa käräjäoikeuden vahvistamaan saneerausohjelmaan perustuvaa saatavan leikkausta ei voitu pitää AVL 78 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna myyjän ostajalle antamana oikaisueränä, vaan kyse oli AVL 78 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta luottotappiosta. A Oy:llä ei siten ollut AVL 118 §:n 1 momentin mukaista velvollisuutta oikaista ostoihinsa sisältyneen arvonlisäveron vähennystä tilanteessa, jossa arvonlisäverollisen ostovelan velkoja jätti käyttämättä tälle yrityssaneerausohjelmassa vahvistettua oikeutta konvertoida osan saatavastaan A Oy:n osakkeiksi.

Ennakkoratkaisu ajalle 1.4.2022–31.12.2023.

Ratkaisu julkaistaan vain lyhennelmänä.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 73 § 1 momentti, 78 § 1 momentti 3 kohta, 102 § 1 momentti 1 kohta, 118 § 1 momentti; Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 73 artikla, 90 artikla 1 kohta, 168 artikla 1 kohta a alakohta, 184 artikla, 185 artikla 1 ja 2 kohta

(lainvoim. tarkistettava, valitettu)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.