Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry ratkaisuun

Puutteelliset hakuehdot

KVL:2022/5Henkilökohtaisen tulon verotus – Laskutuspalvelu – Kevytyrittäjyys – Palkan määrä

Diaarinumero:VH/2393/02.05.04/2021
Antopäivä:28.1.2022

Hakemuksen mukaan hakija oli sopinut A Oy:n kanssa yhtiön verkkosivujen päivittämistä ja muokkausta käsittävästä työsuorituksesta ja siitä maksettavasta korvauksesta. Hakija oli sopinut laskutuspalveluyritys B Osk:n kanssa siitä, että laskutuspalveluyritys maksoi ja välitti asiakkaan työstä maksaman korvauksen eteenpäin työn suorittajalle palkkana hakijan ja laskutuspalveluyrityksen välillä sovittua erillistä korvausta vastaan.

Hakemuksen mukaan hakijan ja toimeksiantajan välille ei syntynyt työsuhdetta. B Osk laskutti työsuorituksesta sovitun summan toimeksiantajalta arvonlisäverollisena omissa nimissään, ja toimeksiantaja maksoi laskun B Osk:n pankkitilille. B Osk tilitti laskutetun arvonlisäveron Verohallinnolle omissa nimissään ja pidätti laskutussummasta itselleen ennakkoon määritellyn palkkion sekä maksamansa työnantajan sairausvakuutusmaksun. Tämän jälkeen palvelun käyttäjälle maksettiin mahdolliset toimeksiannon suorittamisesta välittömästi johtuvat ennakonpidätystä toimittamatta korvattavat kulut, minkä jälkeen loppusumma maksettiin palkkana palvelun käyttäjälle ennakonpidätyksellä vähennettynä.

B Osk:n ylläpitämän palvelun käyttöehtojen mukaan kyseistä laskutuspalvelua voivat käyttää vain sellaiset yksityishenkilöt, joilla ei ollut sellaista aktiivisessa toiminnassa olevaa omaa yritystä, jonka toimialaan laskutettava työ kuului. Käyttöehtojen mukaan palvelua käyttävän työnsuorittajan tuli huolehtia, että toimeksiantaja ja mahdolliset kolmannet osapuolet olivat tietoisia B Osk:n sekä työnsuorittajan välisestä sopimussuhteesta sekä laskutuspalvelun käyttöehtojen sisällöstä.

Asiassa oli ratkaistavana hakijan ansiotulona verotettavan palkkatulon määrä tilanteessa, jossa hakija oli tehnyt sopimuksen laskutuspalveluyrityksen kanssa siitä, että laskutuspalveluyritys maksoi hakijan asiakkaansa kanssa sopiman työstä maksettavan korvauksen hakijalle palkkana.

Keskusverolautakunta totesi, että laskutuspalveluyritys B Osk ei ollut hakemuksessa kuvatussa järjestelyssä ennakkoperintälain palkkaa, työkorvausta ja työnantajaa koskevien säännösten mukaan työstä maksettavan korvauksen suuruuden määrittävänä sopijaosapuolena. Kun otettiin huomioon, että hakijalla oli mahdollisuus määrätä asiakkaan kanssa sovitun korvauksen käyttämisestä ja sopia sen maksattamisesta palkkana laskutuspalveluyrityksen kautta, ei laskutuspalveluyrityksen käyttäminen hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa muuttanut hakijan ennakkoperinnässä käsiteltävän ja tuloverotuksessa ansiotulona verotettavan palkan määrää. Ennakkoratkaisu verovuosille 2021-2022.

Ään. 5-3

Tuloverolaki 29 § 1 mom. ja 61 § 2 mom.; Ennakkoperintälaki 13 §, 14 § ja 25 § 1 mom. 1 kohta; Arvonlisäverolaki 1 § 4 mom.; Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta 5 § 1 mom. ja 2 mom. 1 kohta

(lainvoim. tarkistettava, valitettu)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.