Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry ratkaisuun

Puutteelliset hakuehdot

KVL:2022/4Elinkeinotulon verotus – Korkovähennysrajoitusten soveltaminen – Siirtymäsäännös – Velkojanvaihdos

Diaarinumero:VH/5280/02.05.04/2020
Antopäivä:28.1.2022

Hakemuksen mukaan A Oy oli kiinteistösijoituksia hallinnoiva yhtiö, jonka koko osakekannan omisti ruotsalainen B AB. B AB:n osakekannasta 50 prosenttia omisti luxemburgilainen C S.A. ja 50 prosenttia luxemburgilainen D S.à r.l. B AB oli osakkaidensa omistama yhteisyritys (joint venture). B AB:n osakkeet olivat aiemmin olleet yhtä suurin omistusosuuksin C S.A:n sekä ruotsalaisen E AB:n omistuksessa. C S.A. sekä E AB:n kanssa samaan konserniin kuuluva F S.à r.l. olivat lainanneet A Oy:lle varoja vuonna 2014 samalla lainasopimuksella. C S.A., F S.à r.l., D S.à r.l. ja A Oy olivat vuonna 2017 sopineet F S.à r.l:n saatavan siirrosta D S.à r.l:lle. Velkojanvaihdoksen taustalla oli vuonna 2017 solmittu kauppa, jossa D S.à r.l. hankki 50 prosentin osuuden B AB:n osakekannasta E AB:lta.

Asian aiemmassa vaiheessa oli lainvoimaisesti ratkaistu, että A Oy ei ollut elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n 6 momentissa tarkoitetulla tavalla konsernisuhteessa lainanantajiinsa C S.A:een ja D S.à r.l:hen.

Keskusverolautakunta totesi, että lainasaatavan siirto velkojalta toiselle voi lähtökohtaisesti tapahtua velkojan yksipuolisella ilmoituksella, eikä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n 4 momentin 2 kohdan a alakohdan säännöksen sanamuodossa tai säännöstä koskevissa lain esitöissä viitata saatavan siirtoon säännöksen soveltumisen estävänä tapahtumana. Tämän perusteella hakijan alun perin F S.à r.l:ltä sekä C S.A:ltä samalla lainasopimuksella nostamia lainoja ei tullut säännöstä sovellettaessa arvioida uusina lainoina pelkästään sen johdosta, että toinen lainasopimuksen velkojista oli vaihtunut vuonna 2017 solmitun sopimuksen myötä. Kun A Oy:lle alun perin vuonna 2014 laaditulla lainasopimuksella myönnettyjen lainojen ehtoihin ei ollut tehty lainamäärän tai laina-ajan lisäykseen johtavia lainaehtojen muutoksia 17 päivänä kesäkuuta 2016 tai sen jälkeen, keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa kyseisistä lainoista kertyviin nettokorkomenoihin voitiin soveltaa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n 4 momentin 2 kohdan a alakohdan säännöstä. Ennakkoratkaisu verovuodelle 2021.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 18 a § 4 mom. 2 kohta a alakohta

(lainvoim. tarkistettava, valitettu)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.