Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry ratkaisuun

Puutteelliset hakuehdot

KVL:2021/46Arvonlisävero – Verollinen myynti – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Sosiaalihuoltopalvelu – Työvoiman vuokraus

Diaarinumero:VH/4129/02.05.04/2021
Antopäivä:14.12.2021

Asiassa oli kysymys siitä, oliko hakijan hakemuksessa kuvattu toiselle konserniyhtiölle myymä palvelu katsottava arvonlisäverolain 37 §:ssä ja 38 §:ssä ja arvonlisäverodirektiivin 132 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetuksi arvonlisäverosta vapautetuksi sosiaalihuoltopalveluksi.

Ennakkoratkaisuhakemuksen mukaan konserniin kuului yhtiöitä, jotka harjoittivat arvonlisäverotonta sosiaalihuoltotoimintaa. Konserniyhtiö operoi yhtä tai useampaa toimintayksikköä, esimerkiksi hoivakotia. Yksiköstä vastaava konserniyhtiö haki yksityisen sosiaalihuollon palvelun antajan lupaa ympärivuorokautiselle toiminnalle Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta tai aluehallintovirastoilta. Toimintayksiköltä vaadittiin muun ohella tiettyjen hoitajamitoitusten täyttymistä. Hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa hakija teki sopimuksen toisen konserniyhtiön kanssa siitä, että hakija tuotti alihankintana sosiaalihuoltopalveluja rekisteröidyllä laillistetulla ammattihenkilöstöllään kyseiselle toisen konserniyhtiön toimintayksikölle sen kulloisenkin tarpeen mukaisesti niin, että toimintayksiköltä vaadittu henkilöstömitoitus täyttyi.

Keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa kuvatussa palvelussa oli hakemuksessa esitetyissä olosuhteissa tosiasiallisesti kyse hakijan toiselle konserniyhtiölle suorittamasta työvoiman vuokrauksesta. Unionin tuomioistuimen asiassa C-594/13, "go fair" Zeitarbeit, antaman tuomion mukaan henkilöstön välittäminen tunnustetulle sosiaalihuoltolaitokselle ei kuulunut 132 artiklan 1 kohdan g alakohdan soveltamisalaan eikä sosiaalialan ammatillisen työvoiman antaminen ostajana olevan sosiaalihuoltopalvelua tuottavan toisen konserniyhtiön käyttöön siten ollut arvonlisäverolaissa tai -direktiivissä tarkoitettua sosiaalihuoltona pidettävää palvelua. Näillä perusteilla hakijan ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvatun toiminnan ei ollut katsottava olevan arvonlisäverolain 37 ja 38 §:ssä tarkoitettua verosta vapautettua sosiaalihuoltoa. Hakijan oli suoritettava arvonlisäveroa ennakkoratkaisuhakemuksessa tarkoitetun palvelun myynnistä toiselle konserniyhtiölle.

Ennakkoratkaisu ajalle 14.12.2021-31.12.2022.

Äänestys 5-1

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom. 1 kohta, 18 § 2 mom., 37 § ja 38 §; Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY 2 artikla 1 kohta a ja c alakohta, 9 artikla 1 kohta, 132 artikla 1 kohta g alakohta Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-594/13, "go fair" Zeitarbeit; KHO 2016:101

(lainvoim. tarkistettava, valitettu)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.