Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry ratkaisuun

Puutteelliset hakuehdot

KVL:2021/41Elinkeinotulon verotus – Menon vähennyskelpoisuus – Osakkeiden myynti – Mankala-periaate

Diaarinumero:VH/4381/02.05.04/2021
Antopäivä:26.11.2021

Osuuskunta A oli luovuttanut omistamansa B Oy:n osakkeet, jotka olivat käsittäneet alle 10 prosentin osuuden osakekannasta, yhtiön toiselle osakkeenomistajalle C Oy:lle vuonna 2021 yhden euron kauppahinnalla. B Oy oli niin sanotun Mankala-periaatteen mukaisesti toimiva yhtiö, jonka tarkoituksena oli luovuttaa tuottamansa tai ostamansa energia osakkailleen omakustannushintaan. B Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön osakkeenomistajat vastasivat yhtiön kiinteistä kustannuksista omistusosuuksiensa suhteessa ja muuttuvista kustannuksista käyttämänsä energiamäärän mukaan.

Omistusoikeuden siirtohetkellä A:n oikeus saada sähköä tai lämpöä samoin kuin velvoitteet B Oy:tä kohtaan olivat päättyneet. Osakekaupan lisäksi osapuolet olivat sopineet kauppakirjassa, että A maksoi C Oy:lle noin 1,5 miljoonan euron kertakorvauksen niistä kiinteistä kustannuksista, jotka syntyivät 1.1.2022 jälkeen.

A:n C Oy:lle maksama kertakorvaus perustui kaupan osapuolten keskinäiseen sopimukseen, joka oli syntynyt toisistaan riippumattomien osapuolten välisissä sopimusneuvotteluissa. B Oy:n osakkeiden myynnin taustalla oli yhtiön tuotanto-osuuden kannattavuuden aleneminen siten, että B Oy:öön tehty sijoitus oli muuttunut A:n kannalta tappiolliseksi. A:n näkökulmasta B Oy:n osakkeiden myynnin tarkoituksena oli lisätappioiden syntymisen katkaiseminen.

Keskusverolautakunta totesi, että hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa B Oy:n osakkeiden omistaminen oli liittynyt A:n harjoittamaan elinkeinotoimintaan sitä kautta, että osakkeiden omistaminen oli mahdollistanut A:lle B Oy:n tuottaman energian saannin. Kun A oli maksanut B Oy:n osakkeet ostaneelle C Oy:lle sopimusperusteisen kertakorvauksen, jolla A:n velvoitteet B Oy:tä kohtaan oli saatu päätettyä, oli tästä aiheutuvaa menoa pidettävä A:n verotuksessa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 7 §:n 1 momentin ja 22 §:n 1 momentin nojalla vähennyskelpoisena A:n verotuksessa verovuonna 2021. Ennakkoratkaisu verovuosille 2021 ja 2022.

Ratkaisu julkaistaan vain lyhennelmänä.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 7 § 1 mom. ja 22 § 1 mom.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.