Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry ratkaisuun

Puutteelliset hakuehdot

KVL:2021/33Arvonlisävero – Verollinen myynti – Vakuutusmeklari – Asiakkaan avustaminen vahinkoasioissa

Diaarinumero:VH/317/02.05.04/2020
Antopäivä:28.9.2021

Hakija harjoitti vakuutusmeklaritoimintaa. Hakemuksen mukaan toimeksiantosopimukseen sisältyi vakuutusten kilpailuttamisen ja uudistamisen lisäksi myös muita suoritteita, joita suoritettiin asiakkaalle tämän tarpeiden mukaan. Tällaisia suoritteita olivat esimerkiksi avustaminen vahinkoasioissa.

Hakemuksessa kuvatun toimeksiantosopimuksen mukaan toimeksiantajan avustaminen vahinkoasioissa piti sisällään esimerkiksi vahingonkorvauskäsittelyyn liittyvät palvelut, vahinkoilmoitusten teon ja niiden toimittamisen vakuutuksenantajalle, lisätietojen hankkimisen ja toimittamisen vakuutuksenantajalle sekä vakuutuskorvauksen ehtojenmukaisuuden tarkistamisen ja tarvittaessa reklamoinnin vakuutuksenantajalle tai lausuntopyynnön laatimisen Vakuutuslautakunnalle.

Asiassa oli keskusverolautakunnassa ratkaistavana se, oliko mainittua palvelua erikseen tarkasteltuna pidettävä arvonlisäverolain 44 §:n 2 momentissa tarkoitettuna vakuutuksen voimassaoloaikana välittömästi vakuutuksen hoitoon liittyvänä palveluna.

Keskusverolautakunta totesi, että arvonlisäverolain 44 §:n 2 momentissa mainittujen vakuutustoimintaan liittyvien vakuutuspalveluna pidettävien palveluiden luettelo oli lain esitöiden mukaan tarkoitettu tyhjentäväksi. Yhtiön myymiä vahinkoasiassa avustamista koskevia palveluita ei voitu pitää arvonlisäverolain 44 §:n 2 momentissa tarkoitettuina vakuutuspalveluina, eikä siten 44 §:n 1 momentin nojalla verottomina vakuutuspalveluina. Keskusverolautakunta katsoi, että yhtiön tarjoamissa vahinkoasiassa avustamista koskevissa palveluissa oli kyse arvonlisäverollisista palvelun myynneistä.

Ennakkoratkaisu ajalle 28.9.2021-31.12.2022.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta ja 44 § 1 ja 2 mom

(lainvoim. tarkistettava, valitettu)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.