Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry ratkaisuun

Puutteelliset hakuehdot

KVL:2021/28Henkilökohtaisen tulon verotus – Yrityssaneeraus – Velkapääoman leikkaus – Arvopaperin arvonmenetys

Diaarinumero:VH/2196/02.04.04/2021
Antopäivä:24.9.2021

A oli sijoittanut B Oy:n velkakirjaohjelmaan, jossa velkakirjojen hallinta oli tapahtunut velkakirjojen välittäjän, C Oy:n, ylläpitämän rekisterin kautta. Lainakohtaisten ehtojen mukaan kyseessä olevat velkakirjat olivat muodoltaan ns. tavallisia velkakirjoja, joiden laina-aika oli 18-48 kuukautta ja velkapääomalle kertyvä kiinteä korko 6-8 prosenttia. Velkakirjat olivat anonyymejä siten, että B Oy ei tiennyt velkojiensa identiteettiä, ja velkojat olivat myös voineet luovuttaa velkakirjansa vapaasti edelleen ilmoittamalla luovutuksesta C Oy:lle.

B Oy oli ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin, ja yhtiötä koskeva yrityssaneerausmenettely oli alkanut käräjäoikeuden päätöksellä vuonna 2020. Käräjäoikeus oli vahvistanut yhtiön saneerausohjelman, jossa A Oy:n ja muiden sijoittajien saneerausvelkoihin kuuluneita saatavia oli leikattu 30 prosenttia. Lisäksi saneerausohjelmassa oli alennettu B Oy:n veloille kertyviä korkoja.

Kun otettiin huomioon, että velkakirjoihin tehdyissä sijoituksissa hakijan henkilöllisyys oli jäänyt B Oy:lle tuntemattomaksi sekä se, että hakemuksen mukaan hakija oli voinut luovuttaa sijoituksensa edelleen pelkällä C Oy:lle tehtävällä ilmoituksella, keskusverolautakunta katsoi, että kysymyksessä olevia sijoituksia oli pidettävä tuloverolain 50 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettuina arvopapereina A:n verotuksessa. Kun A:n velkasaatavan pääomaa oli leikattu käräjäoikeuden vuonna 2020 vahvistamassa saneerausohjelmassa hakemuksessa kuvatulla tavalla, kyseinen menetys voitiin vähentää mainitun lainkohdan mukaisesti hakijan verotuksessa verovuonna 2020. Ennakkoratkaisu verovuodelle 2020.

Tuloverolaki 50 § 3 momentti 2 kohta

(lainvoim. tarkistettava)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.