Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry ratkaisuun

Puutteelliset hakuehdot

KVL:2020/20Elinkeinotulon verotus – Henkilökohtaisen tulon verotus – Rajat ylittävä sulautuminen

Diaarinumero:VH/2422/02.05.04/2020
Antopäivä:16.6.2020

Hakijat A ja B omistivat kokonaisuudessaan yhdysvaltalaisen sijoitustoimintaa harjoittavan C Corp:n siten, että kumpikin omisti 50 prosenttia yhtiön osakekannasta. Hakijat omistivat kokonaisuudessaan myös suomalaisen E Oy:n siten, että kumpikin omisti 50 prosenttia yhtiön äänivaltaisista Y-osakkeista. E Oy omisti puolestaan kokonaisuudessaan yhdysvaltalaisen sijoitustoimintaa harjoittavan D Inc:n osakekannan.

C Corp:n oli tarkoitus sulautua rajat ylittävästi E Oy:öön Yhdysvaltojen Delawaren osavaltion paikallista yhtiölainsäädäntöä noudattaen. Sulautumisessa C Corporation siirsi kaikki varansa ja velkansa vastaanottavalle yhtiölle ja sulautuminen käsiteltiin Yhdysvalloissa yleisseuraantona ilman selvitystilamenettelyä. Yhdysvaltain verotuksessa C Corp:n sulautuminen E Oy:öön katsottiin hakemuksen mukaan veroneutraaliksi uudelleenjärjestelyksi ja tarkemmin sulautumiseksi.

Sulautumisen jälkeen E Oy:n oli tarkoitus sijoittaa C Corp:lta siirtynyt toiminta ja siihen liittyvät varat, velat ja varaukset apporttina D Inc:iin. Sulautumisella ja sitä seuraavalla apporttisijoituksella oli tarkoitus yhdistää C Corp:n ja D Inc:n harjoittamat samanlaiset toiminnot ja sijoitusvarallisuus yhteen yhtiöön. Suunnitellun järjestelyn seurauksena yhtiöiden sijoitustoimintaa harjoitettaisiin jatkossa D Inc:n Suomen sivuliikkeestä käsin.

Kun hakemuksessa kuvatussa sulautumisessa osapuolena oli kotimainen osakeyhtiö, mutta kyse ei ollut osakeyhtiölain 16 luvussa tarkoitetusta sulautumisesta, keskusverolautakunta katsoi, että kyse ei ollut myöskään elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 ja 52 a §:ssä tarkoitetusta tai tällaiseen sulautumiseen rinnastuvasta järjestelystä. Hakijoiden verotuksessa ei voitu soveltaa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 b §:n 4 momentin säännöksestä ilmenevää periaatetta.

Ennakkoratkaisu verovuosille 2020–2021.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 §, 52 a § ja 52 b § 4 mom.; Tuloverolaki 28 §; Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 24 artikla

KHO 25.3.2021 T H1014 vuosikirhja (kumottu ja palautettu)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.