Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry ratkaisuun

Puutteelliset hakuehdot

KVL:2019/61

Arvonlisävero - Verovelvollisuusryhmä - Pääasiassa rahoituspalveluja myyvä elinkeinonharjoittaja

Diaarinumero:VH/2633/02.05.04/2019
Antopäivä:5.12.2019

Hakemuksen mukaan A Oyj:llä ei ollut palveluksessaan henkilökuntaa eikä se harjoittanut lainkaan arvonlisäverollista liiketoimintaa. A Oyj:n arvonlisäveron soveltamisalaan kuuluva toiminta koostui yksinomaan korollisten luottojen myöntämisestä konserniyhtiöille.

Edelleen hakemuksen mukaan A Oyj omisti B Oy:n, C Oy:n ja D Oy:n, jotka myivät pääasiassa arvonlisäverolain 41 §:ssä tarkoitettuja rahoituspalveluja tai 44 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vakuutuspalveluja. Hakijoina olevat yhtiöt kuuluivat kaikki rahoitus- ja vakuutustoimintaa harjoittavaan A-konserniin, jonka emoyhtiö A Oyj:n osakkeet olivat julkisen kaupankäynnin kohteena ja yhtiöiden hallintoelimissä toimi samoja henkilöitä muun muassa toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä.

Keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa esitetyissä olosuhteissa, ottaen huomioon hallituksen esityksestä ilmenevä lain tarkoitus, A Oyj:tä oli pidettävä arvonlisäverolain 13 a §:ssä tarkoitettuna pääasiassa rahoituspalveluja myyvänä elinkeinonharjoittajana ja että A Oyj:llä, B Oy:llä, C Oy:llä ja D Oy:llä oli arvonlisäverolain 13 a §:n 3 momentissa edellytetyllä tavalla keskenään läheiset rahoitukselliset, taloudelliset ja hallinnolliset suhteet.

Näin ollen A Oyj:llä, B Oy:llä, C Oy:llä ja D Oy:llä oli oikeus muodostaa keskenään arvonlisäverolain 13 a §:ssä tarkoitettu verovelvollisuusryhmä.

Ennakkoratkaisu ajalle 5.12.2019-31.12.2020.

Arvonlisäverolaki 13 a §; Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY 11 artikla

(lainvoim. tarkistettava, valitettu)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.