Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry ratkaisuun

Puutteelliset hakuehdot

KVL:2019/56

Arvonlisävero - Tavallinen kiinteistöyhtiö - Perustajarakentaminen - Rakentamispalvelun oman käytön vero

Diaarinumero:VH/3870/02.05.04/2019
Antopäivä:1.11.2019

A Oy myi pysäköintilaitoksen rakentamispalvelun B Oy:lle, jonka osakkeet A Oy omisti kokonaan. B Oy oli tavallinen ei-keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka toiminta muodostui pysäköintilaitoksen omistamisesta ja siinä harjoitetusta pysäköintitoiminnasta.

Asiassa oli ratkaistavana kysymys siitä, oliko A Oy:n rakentamispalvelun myyntiä B Oy:lle pidettävä AVL 31 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna myyntinä vai tuliko A Oy:n rakentamispalvelun myyntiin B Oy:lle soveltaa AVL 29 §:n 1 momentin 1 kohtaa.

AVL 31 §:n 1 momentin 2 kohdan säätämisen taustalla olevien valvonta- ja laskentavaikeuksien välttämisen tavoitteen kannalta sillä ei ollut merkitystä, onko rakennusyhtiön perustama kiinteistöosakeyhtiö, jossa rakennusyhtiöllä on määräysvalta ja jolle rakennusyhtiö myy rakentamispalvelun, tavallinen kiinteistöosakeyhtiö vai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Rakentamispalvelun oman käytön arvonlisäverotusta koskevien säännösten tavoitteen toteutumisen kannalta arvonlisäverolain 31 §:n 1 momentin 2 kohdan ilmaisua "kiinteistöosakeyhtiö" oli siten tulkittava siten, että se kattaa sekä tavallisen kiinteistöosakeyhtiön että keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön.

A Oy:n myydessä rakentamispalvelun B Oy:lle kyse oli AVL 31 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisesta tilanteesta. A Oy:n rakentamispalvelun myyntiin B Oy:lle sovellettiin siten rakentamispalvelun oman käytön arvonlisäverotusta koskevia säännöksiä. A Oy ei voinut käsitellä rakentamispalvelun myyntiä AVL 29 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti rakentamispalvelun myyntinä avoimella arvonlisäverolla.

Ennakkoratkaisu ajalle 1.11.2019-31.12.2020.

Ään. 5-2

Arvonlisäverolaki 23 §, 27 § 1 momentti, 29 § 1 momentti 1 kohta, 31 § 1 momentti 2 kohta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.