Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry ratkaisuun

Puutteelliset hakuehdot

KVL:2019/41

Arvonlisäverotus - Ajoneuvo - Osamaksusopimus - Tavaran käsite - Rahoituspalvelu

Diaarinumero:VH/1209/02.05.04/2019
Antopäivä:6.9.2019

Ostaja hankki autoliike A Oy:lta uuden ajoneuvon osamaksusopimuksella. Osamaksusopimus siirrettiin B Oy:lle rahoitussaatavan vakuudeksi siten, että kaikki sopimukseen perustuvat oikeudet siirtyivät A Oy:lta B Oy:lle. Osamaksusopimuksen perusteella ostaja sai ajoneuvon käyttö- ja määräämisvallan ja maksettuaan täyden kauppahinnan ostajasta tuli ajoneuvon omistaja. Hakemuksen mukaan ajoneuvo luovutettiin ostajalle sopimuskauden alussa ja ostaja maksoi sopimuksen mukaisia maksueriä tavanomaisesti 1 – 5 vuotta. Omistusoikeus siirtyi ostajalle lopullisesti tämän maksettua kaikki maksusuunnitelman mukaiset erät.

Hakemuksen mukaan B Oy:llä oli osamaksusopimuksen siirronsaajana ainoastaan vakuusoikeudellinen oikeus rahoitussaatavan velkojana. B Oy ei missään vaiheessa ostanut kaupan kohteena olevaa uutta ajoneuvoa. Osamaksusopimukseen sisältyi hintatakuuelementti, jonka mukaan ostaja voisi luovuttaa ajoneuvon B Oy:lle sopimuksessa määrättyyn hintaan tietyin sopimusehdoin. Jos ehdot hintatakuun käyttämiseen täyttyivät, omistusoikeuden siirtäminen B Oy:lle toteutettiin erillisellä kauppakirjalla.

Keskusverolautakunta katsoi, että osamaksusopimuksen mukaan A Oy myi uuden ajoneuvon ostajalle siten, että ajoneuvon omistusoikeuden siirtymisen edellytyksenä oli kaikkien maksusuunnitelman mukaisten erien maksaminen. Osamaksukauppaa pidettiin A Oy:n suorittamana arvonlisäverolain 1 §:ssä tarkoitettuna verollisena tavaran myyntinä. Hakemuksessa kuvattua B Oy:n suorittamaa rahoituksen myöntämistä ja siihen liittyvää vakuuden asettamista pidettiin arvonlisäverolain 42 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisena luotonantona ja muuna rahoituksen järjestämisenä ja siten arvonlisäverolain 41 §:ssä tarkoitetun verottoman rahoituspalvelun myyntinä.

Ennakkoratkaisu ajalle 6.9.2019-31.12.2020.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 17 §, 18 §, 41 §, 42 § 1 momentin 2 kohta, 190 a §; Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 2 artikla 1 kohdan a ja c alakohdat, 14 artikla 1 kohta ja 2 kohdan b alakohta, 24 artikla 1 kohta, 135 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdat
(lainvoim. tarkistettava)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.