Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry ratkaisuun

Puutteelliset hakuehdot

KVL:2019/14

Arvonlisävero - Pysäköintitoiminta - Alueiden vuokraus kulkuneuvojen paikoitusta varten - Osakeomistuksen tuottama oikeus nimettyyn ja nimeämättömään pysäköintipaikkaan - Kulkuneuvo - Vähennysoikeus

Diaarinumero:VH/515/02.05.04/2019
Antopäivä:26.4.2019

A Oy rakensi kustannuksellaan pysäköintilaitoksen yksinomaiseen omistukseensa.

A Oy:n osakkeet jakautuivat A- ja B-sarjan osakkeisiin. Jokainen A-sarjan osake oikeutti kulkuneuvon pysäköintiin pysäköintilaitoksessa kuukausittaista pysäköintimaksua vastaan nimetyllä pysäköintipaikalla. Jokainen B-sarjan osake oikeutti yhden kulkuneuvon pysäköintiin pysäköintilaitoksessa kuukausittaista pysäköintimaksua vastaan yhdelle mille tahansa kulloinkin vapaana olevalle nimeämättömälle pysäköintipaikalle. Osakaspysäköinnin lisäksi yhtiö harjoitti pysäköintilaitoksessa myös lyhytaikaista asiakaspysäköintiä.

Koska A Oy ei vuokrannut asuin- tai liiketiloja, eikä yhtiöllä ollut kaavamääräysten, rakennusluvan tai muunkaan syyn perusteella velvollisuutta luovuttaa pysäköintioikeuksia alueen asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden asukkaille tai käyttäjille, pysäköintipaikkojen vuokrauksella ei ollut läheistä liityntää verosta vapautettuun asuin- tai liikehuoneistojen vuokraukseen. Merkitystä ei ollut sillä tapahtuiko pysäköinti nimetylle vai nimeämättömälle pysäköintipaikalle. Näin ollen A Oy:n harjoittamaa hakemuksessa kuvattua toimintaa oli pidettävä arvonlisäverolain 29 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuna alueiden vuokrauksena kulkuneuvojen paikoitusta varten A- ja B-sarjan osakkeiden perusteella tapahtuvan osakaspysäköinnin sekä asiakaspysäköinnin osalta.

A Oy:n toiminnan arvonlisäverokäsittelyn kannalta ei ollut merkitystä sillä onko pysäköitävä kulkuneuvo auto vai esimerkiksi moottoripyörä, skootteri, sähköpyörä tai polkupyörä.

Osaan pysäköintipaikoista varattiin kulkuneuvojen lataukseen soveltuva tekniikka. A Oy veloitti sähkön latauksesta paikan käyttäjää. Sähkön luovuttaminen liittyi näin ollen hakijan arvonlisäverolain 29 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuun arvonlisäverolliseen liiketoimintaan. Siten sähkön veloittaminen pysäköintipaikan käyttäjältä oli arvonlisäverolain mukaista verollista tavaran myyntiä.

A Oy:llä oli oikeus arvonlisäverolain 102 §:n nojalla vähentää rakentamiskustannusten, sähkön ja muiden hakemuksessa kuvattua toimintaa varten tekemiensä hankintojen sisältämät arvonlisäverot kokonaisuudessaan.

Ennakkoratkaisu ajalle 26.4.2019-31.12.2020.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 17 §, 18 §, 29 § 1 mom 5 kohta ja 102 § 1 mom 1 kohta ja 2 mom; Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 135 artikla 1 kohta l alakohta ja 2 kohta b alakohta, 168 artikla a alakohta; KHO:2016:38; KHO:2018:108; Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-173/88, Henriksen ja C-428/02, Marselisborg
(lainvoim. tarkistettava, valitettu)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.