Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry ratkaisuun

Puutteelliset hakuehdot

KVL:2019/2

Arvonlisävero - Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut - Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvä laboratoriopalvelu

Diaarinumero:VH/2391/02.05.04/2018
Antopäivä:24.1.2019

A Oy tarjosi palvelun, jossa asiakas tilasi näytteenottoajan laboratoriotutkimusta varten sähköisen tilausjärjestelmän kautta. Asiakas valitsi ja tilasi laboratoriotutkimuksen oma-aloitteisesti ilman lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön lähetettä. Laboratoriotutkimukset tehtiin terveydenhuollon ammattihenkilön ottamasta näytteestä koneellisesti. Jotkut laboratoriotutkimukset olivat sellaisia, että terveydenhuollon ammattihenkilö tarkisti tuloksen. Kun laboratoriotutkimukset olivat valmiit, asiakas sai tutkimustulokset tekstiviestillä tai kirjeellä postitse. Palveluun oli laadittu tutkimusten viitearvot ja ohjeet siitä, kuinka tutkimustuloksia tulee lukea. Asiakas teki laboratoriotutkimusten perusteella itse päätöksen siitä, varasiko hän ajan lääkärille tai muulle terveydenhuollon ammattihenkilölle.

Laboratoriotutkimuksia ei tehty terveydenhuollon ammattihenkilön aloitteesta, joten laboratoriotutkimukset eivät liittyneet olemassa olevaan, aloitettuun tai suunniteltuun terveyden- ja sairaanhoitoon. Kun asiakas analysoi saamansa laboratoriotutkimuksen tulokset itsenäisesti, palveluun ei sisältynyt myöskään sairauksien tai terveydellisten poikkeavuuksien diagnosointia, hoitamista tai parantamista. Palvelua ei ollut siten pidettävä AVL 34 §:ssä ja 35 §:ssä tarkoitettuna terveyden- ja sairaanhoitopalveluna. Kyse ei ollut myöskään AVL 36 §:n 2 kohdassa tarkoitetusta terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvästä laboratoriopalvelusta.

Palvelun suorittamisesta veloitettiin tutkimusmaksu, joka oli vastiketta laboratoriotutkimuksen suorittamisesta sekä erillinen näytteenottomaksu, joka oli vastiketta terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamasta näytteenotosta. Lisäksi veloitettiin palvelumaksu. Palvelua pidettiin yhtenä jakamattomana taloudellisena kokonaisuutena, jonka paloittelu osiin olisi keinotekoista. Palvelun myynnistä oli suoritettava arvonlisäveroa sekä tutkimusmaksun, näytteenottomaksun että palvelumaksun osalta.

Ennakkoratkaisu ajalle 24.1.2019-31.12.2020

Ään. 5-1

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 34 § 1 momentti, 35 §, 36 § 2 kohta; Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 132 artikla 1 kohta b alakohta ja c alakohta; EUT asiassa C-262/02 (CopyGene A/S), C-86/09 (Future Health Technologies Ltd), C-41/04 (Levob Verzekeringen BV ja OV Bank NV)
(lainvoim. tarkistettava, valitettu)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.