Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry ratkaisuun

Puutteelliset hakuehdot

KVL:2018/57

Elinkeinotulon verotus - Liiketoimintasiirto - Erikoissijoitusrahasto

Diaarinumero:VH/2135/02.05.04/2018
Antopäivä:20.12.2018

Hakemuksen mukaan hakijat aikoivat luovuttaa pääomarahasto- ja kiinteistösijoituksiin liittyvät sijoitustoimintansa sijoitusrahastolain 2 §:n 1 momentin 2 a kohdan mukaiselle perustettavalle erikoissijoitusrahastolle. Sijoitusrahastolain 53 §:n 2 momentin mukaisena apporttina luovutettavat varat koostuivat hakijoiden sijoitusomaisuuteen luettavista pääomarahasto- ja kiinteistösijoituksista, joihin ei hakijoiden toiminnan luonteesta johtuen kohdistunut velkaa. Vastikkeeksi hakijat saivat pelkästään perustettavan erikoissijoitusrahaston rahasto-osuuksia.

Kun otettiin huomioon, että erikoissijoitusrahasto oli tulon perusteella suoritettavasta verosta vapaa yhteisö sekä liiketoimintasiirrossa siirron molempien osapuolten verotuksessa noudatettava jatkuvuusperiaate, keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa kuvattuun varojen siirtoon ei hakijoiden verotuksessa tullut soveltaa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 d §:n säännöstä. Ennakkoratkaisu verovuosille 2018 ja 2019.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 § 1 mom. ja 52 d §; Neuvoston direktiivi 2009/133/EY eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, jakautumisiin, osittaisjakautumisiin, varojensiirtoihin ja osakkeiden vaihtoihin sekä eurooppayhtiön (SE) tai eurooppaosuuskunnan (SCE) sääntömääräisen kotipaikan siirtoon jäsenvaltioiden välillä sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä 3, 4 ja 9 artiklat
(lainvoim. tarkistettava, valitettu)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.