Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry ratkaisuun

Puutteelliset hakuehdot

KVL:2018/50

Arvonlisävero - Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut - Hoitoon tavanomaisesti liittyvä tavara - Ortoosi

Diaarinumero:VH/2196/02.05.04/2018
Antopäivä:16.11.2018

Asiassa oli kyse A Oy:n terveyden- ja sairaanhoitopalvelun yhteydessä luovuttamien ortoosien arvonlisäverokäsittelystä.

Ennakkoratkaisuhakemuksen mukaan ortoosia käytettiin kipsin sijaan leikkausten ja raajojen murtumien hoidon yhteydessä. Ortoosin samoin kuin kipsin tarkoituksena oli estää raajan liikuttaminen hoitotuloksen saavuttamiseksi. Ortoosin asetti potilaalle hoitava lääkäri tai sairaalan muu henkilökunta lääkärin antaman ohjeen mukaisesti. Ortoosin käyttäminen ei ollut murtuman hoidossa tai leikkauksen jälkeen potilaalle omaehtoista, vaan välttämätöntä hoitotoimenpiteen osana ja hoitotuloksen saavuttamiseksi. A Oy:n luovuttaessa ortoosin ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvatulla tavalla leikkauksen tai murtuman hoidon yhteydessä, kyse ei ollut omaehtoisesti käytettävän apuvälineen myynnistä, vaan sellaisesta hoitotoimenpiteen yhteydessä luovutetusta tavanomaisesta hoitotarvikkeesta, joka liittyi kiinteästi hoitotoimenpiteen suorittamiseen, ja joka oli kipsin tavoin välttämätön annettaessa hoitoa henkilölle. Näin ollen kyse oli arvonlisäverolain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta hoitotoimen harjoittajan hoidon yhteydessä luovuttamasta hoitoon tavanomaisesti liittyvästä tavarasta, jonka myynnistä ei tullut suorittaa arvonlisäveroa.

Ennakkoratkaisu ajalle 16.11.2018-31.12.2019.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 34 § ja 35 §; Arvonlisäverodirektiivi (2006/112/EY) 132 artikla 1 kohta b ja c alakohta Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-366/12, Klinikum Dortmund GmbH

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.