Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry ratkaisuun

Puutteelliset hakuehdot

KVL:2017/32Elinkeinotulon verotus – Erilajiset osakkeet – Yhtiöjärjestys – Osinkotulo

Diaarinumero:A37/8210/2017
Antopäivä:23.5.2017

A Oy aikoi tehdä sijoituksen B Oy –nimiseen yhtiöön, joka oli C Oy:n tytäryhtiö. B Oy:n toimialana on arvopaperikauppa, ja yhtiön tarkoituksena oli tarjota X-suvun jäsenille mahdollisuus sijoittaa joustavasti varojaan arvopapereihin.

C Oy omisti yli 99 prosenttia B Oy:n osakekannasta. C Oy:n omistamat osakkeet olivat A-osakesarjaan kuuluvia kantaosakkeita, joilla oli yhtiöjärjestyksen mukaan äänioikeus ja normaalit varallisuusoikeudet.

X-suvun jäsenten sijoitusyhtiöt omistivat loput B Oy:n osakkeet, joista jokainen muodosti oman osakesarjansa. Sijoitusyhtiöille suunnatut osakesarjat olivat oikeuksiltaan keskenään samanlaisia, mutta poikkesivat A-osakesarjaan kuuluvista kantaosakkeista. Yhtiöjärjestyksen mukaan sijoitusyhtiöiden osakesarjoilla ei ollut äänioikeutta yhtiössä, mutta B Oy oli sitoutunut maksamaan sijoitusyhtiöille tilikausittain osinkona koko sijoitusten markkinatuoton. Markkinatuotto ja tilikaudelta jaettava osinko laskettiin sijoitusyhtiöille sijoituskohtaisesti, jolloin tuoton ratkaisivat sijoituksen kesto ja sen määrä suhteessa B Oy:n koko sijoitusvarallisuuteen. Osinko-oikeuden lisäksi jokaisella sijoitusyhtiöillä oli oikeus vaatia B Oy:ltä sijoituksensa palauttamista, jolloin tehty sijoitus palautettiin vähennettynä tai lisättynä sijoitukselle kuluvalta tilikaudelta lasketulla markkinatappiolla tai ‐tuotolla.

X-suvun jäsenten tekemät sijoitukset oli toteutettu siten, että sijoitusyhtiöiden sijoitettua yhtiöön B Oy oli emittoinut niille yhden erilajisen osakkeen. B Oy:n kirjanpidossa sijoitukset oli kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ja eritelty sijoittajakohtaisesti tavalla, joka mahdollisti yhtiöjärjestyksen mukaisen osinkojen maksun sekä tarvittaessa sijoitusten palauttamisen. B Oy:n tilintarkastaja oli antanut lausunnon emittoitujen osakkeiden merkintähinnan suorittamisesta yhtiölle, minkä jälkeen osakkeet oli rekisteröity kaupparekisterissä.

Kun otettiin huomioon, että B Oy:n yhtiöjärjestyksessä osingon peruste oli määrätty siten, että yhtiöllä tai sen osakkeenomistajilla ei ollut harkintavaltaa osingonjaon kohdistumisessa eri osakesarjojen kesken, keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa B Oy:n jakama osinko tuli verottaa A Oy:n tulona elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n 1 momentin mukaisesti. Ennakkoratkaisu verovuosille 2017 ja 2018.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 6 a §

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.