Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry ratkaisuun

Puutteelliset hakuehdot

KVL:1999/72

Sicav-tyyppinen luxemburgilainen sijoitusrahasto ja sen alarahastot - Alarahaston voitto-osuus - Alarahaston sisällä tapahtuva rahasto-osuuden lajivaihto - Alarahasto-osuuden vaihto toiseen alarahasto-osuuteen - Sijoitusrahasto

Diaarinumero:1004/80/99
Antopäivä:17.5.1999

AB Sicav on luxemburgilainen rahasto, jonka kotipaikka on Luxemburg. Rahasto on vaihtuvapääomainen sijoitustoimintaa harjoittava osakeyhtiö, jonka toimintaa säätelee Luxemburgin lainsäädäntö. Rahasto on perustettu vuonna 1987 ja rekisteröity Luxemburgin kaupparekisteriin. Rahaston olemassaoloaikaa ei ole ennakolta määrätty. Rahasto on ns. sateenvarjorahasto (umbrella fund), mikä tarkoittaa, että rahastolla on alarahastoja, joilla kullakin on omat varansa ja ennalta määritellyt sijoituskohteensa. Sijoittajat voivat sijoittaa varojaan useisiin erilaisiin kohteisiin saman sijoitusyhtiön kautta. Sijoittajilla on oikeus vaihtaa osuuksiaan alarahastosta toiseen. Rahasto laskee liikkeeseen alarahastokohtaisia osuuksia, joiden arvo lasketaan kyseisen alarahaston nettovaroista. Rahaston alarahastojen osuudet noteerataan Luxemburgin arvopaperipörssissä. Rahaston osuuksilla ei ole määrättyä nimellisarvoa. Kaikki tietyn alarahaston osuudet ovat samanlajisia ja tuottavat yhtäläiset oikeudet kyseisen alarahaston varoihin sekä suoritettavaan voitonjakoon. AB Sicav:n alarahaston sisällä voi olla sekä kasvu- että tuotto-osuuksia. Mikäli osuudenhaltija ilmoittaa haluavansa vaihtaa kokonaan tai osittain esim. tuotto- osuutensa kasvuosuuteen, teknisesti vaihto toteutetaan siten, että rahasto lunastaa osuudenhaltijan tuotto- osuuden ja vastaavasti laskee liikkeeseen kasvuosuuden. Lunastettua kasvuosuutta ei myydä edelleen, vaan se mitätöidään. Osuudenomistaja ei sijoita uutta pääomaa osuuden vaihdon yhteydessä eikä hänelle palauteta pääomaa vaihdon yhteydessä. Henkilö X oli sijoittanut rahojaan AB Sicav:n alarahastoon. 1) AB Sicav:n alarahaston osuudenomistaja X:lle rahassa tai uusina osuuksina maksama voitto-osuus oli TVL 32 §:ssä tarkoitettua voitto-osuutta. 2) Alarahaston sisällä tapahtuva rahasto- osuuden lajivaihto ei realisoinut luovutusvoittoa tai -tappiota X:n verotuksessa, mikäli X rahaston sääntöjen mukaisesti vaihtoi A-sarjaisen tuotto-osuuden kokonaan tai osittain B-sarjaiseksi kasvuosuudeksi tai vastaavasti B-sarjaisen kasvuosuuden kokonaan tai osittain A- sarjaiseksi tuotto-osuudeksi. 3) Alarahaston osuuden vaihtaminen kokonaan tai osittain toiseen alarahaston osuuteen ei ollut sellainen luovutus, joka realisoi myyntivoiton tai -tappion X:n verotuksessa. Verovuosi_1999, verovuosi_2000 ja verovuosi_2001.

TVL_29_§, TVL_32_§, TVL_45_§_1_mom, TVL_46_§_1_mom, Suomen_ja_Luxemburgin_välinen_verosopimus_21_art._1_kohta

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.