KVL:1993/257

Diaarinumero:5673/11/98/93
Antopäivä:23.9.1993

Pääomatulo - Maa-aineksista saatu tulo - Kivilouhoksen hankintameno - Substanssipoisto

Maanviljelijä A aikoi vuokrata vuodesta 1977 lähtien omistamaltaan tilalta maa-alueen kiviaineksen louhimista varten tai myydä louhitun kiviaineen. A ei itse aikonut ryhtyä louhimaan kiviainesta. Tilalta ei ollut aikaisemmin louhittu maa-ainesta. A:n saamaa tuloa pidettiin TVL 32 §:ssä tarkoitettuna maa-aineksesta saatavana tulona. Maa-aineksen hankintameno oli poistettava TVL 114 §:n 2 momentin mukaan tehtävin substanssipoistoin. Kun tila oli omistettu vuodesta 1977 lähtien, substanssipoiston suuruutta laskettaessa maaainesalueen vähennyskelpoinen hankintameno määräytyi sen arvon mukaan, mikä sillä oli vuokraus- tai myyntitoimintaa aloitettaessa. Verovuosi_1993 ja verovuosi_l994.

TVL_32_§, TVL_114_§_2_mom, MaatVL_3_§_3_mom
KUMOTTU KHO 27.6.1994 T 3007 ATK-B

Siirry ratkaisuun