Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry valituslupaan

KKO VL:2019-2

Patentti - Turvaamistoimi

Diaarinumero:S2018/706
Alemman tuomioistuimen ratkaisu:Markkinaoikeus 19.10.2018 2017/683

Markkinaoikeus oli lääkkeiden lisäsuojatodistuksen haltijan vaatimuksesta oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla antamallaan turvaamistoimella kieltänyt vastaajayhtiötä muun ohella tarjoamasta ja saattamasta vaihdantaan lisäsuojatodistuksessa tarkoitettujen vaikuttavien aineiden yhdistelmää sisältävää lääkevalmistetta. 

Turvaamistoimen voimassa ollessa unionin tuomioistuin antoi samaa vaikuttavien aineiden yhdistelmää koskevan, Yhdistyneessä kuningaskunnassa myönnetyn lisäsuojatodistuksen mitätöintiä koskevassa asiassa ennakkoratkaisun, joka koski lääkkeiden lisäsuojatodistuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 469/2009 tulkintaa. 

 

Vastaajayhtiö vaati markkinaoikeudessa turvaamistoimen peruuttamista katsoen, että turvaamistoimen perusteeksi vedotun lisäsuojatodistuksen pätevyys oli unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisun johdosta tullut epätodennäköiseksi eikä turvaamistoimen vaade-edellytys enää täyttynyt. Markkinaoikeus hylkäsi vaatimuksen. 

Kysymys turvaamistoimen peruuttamisen edellytyksistä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.