Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Milloin yritystoiminta on liiketoimintaa? TVL:n ja EVL:n soveltaminen, rajanvetotilanteet ja lainsäädännön kehittäminen pk-yhtiöiden näkökulmasta

Kulovaara, Valpuri

Kirjat 13.3.2012, Lisensiaattityö

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tuloverolain ja elinkeinoverolain soveltamista, rajanvetotilanteita ja niiden ratkaisuja sekä lainsäädännön kehittämismahdollisuuksia pk-yhtiöiden näkökulmasta. TVL:n ja EVL:n rajanvedoissa on kysymys niistä lainsäädännön katvealueilla olevista, yhtiöiden käytännön toiminnassa hyvin merkittävistä tilanteista, joissa ei ole varmuutta siitä, miten toiminnan luonnetta tulisi verotuksessa arvioida. TVL:n ja EVL:n rajanvetotilanteet tarkoittavat yhtiöille sitä, ettei ole selvää, kumpaa lakia niiden toimintaan tai johonkin osaan niiden toiminnasta tullaan verotuksessa soveltamaan. Tutkimuksen tavoitteena on paitsi TVL:n ja EVL:n rajanvetotilanteiden ja -kriteereiden yksityiskohtainen analysointi, myös nykyisen lainsäädännön kehittämismahdollisuuksien selvittäminen ja arviointi etenkin oikeusvertailun avulla. Tutkimuksessa pyritään siihen, että ehdotetut kehittämismallit toimisivat myös käytännössä ja että ne toisivat pk-yhtiöiden ja muidenkin rajanvetoihin törmäävien verovelvollisten näkökulmasta parannuksen nykytilanteeseen.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.