Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

EU:n valtiotukisäännöt

Parikka, Julius - Siikavirta, Kristian

Kirjat 24.11.2011, Kommentaari

Tiivistelmä

Teos luo yleisen katsauksen EU:n valtiontukisäännöstöön, siinä noudatettaviin periaatteisiin ja säädösten soveltamiseen käytännössä. Euroopan yhteisöjen perustamissopimus sisältää periaatteellisen ja yleisen kiellon antaa elinkeinotoiminnalle valtiontukea. Tarkoituksena on varmistaa markkinoiden toimivan kilpailun edellytykset. Kielto sisältää kuitenkin huomattavia poikkeuksia. Tukien valvonnassa Euroopan komissiolla on laaja toimi- ja harkintavalta. Kielto velvoittaa ensisijassa jäsenvaltioita ja niiden eri hallinnon tasoja kuten esimerkiksi kuntia, mutta sillä on myös suuri vaikutus tuensaajille. Teoksessa määritellään keskeiset valtiontukisäännöksiin kuuluvat käsitteet ja valvonnan menettelytavat. Kirjassa valotetaan myös komission lähestymistapoja tukien valvonnassa

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.