Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Tasa-arvoa laskimella – Tutkimus tasa-arvolain kiintiösäännöksen vaikutuksista kunnallisten toimielinten jäsenvalinnoissa

Parviainen, Mervi

Kirjat , Väitöskirja

Tiivistelmä

Väitöskirjatutkimus syventyy naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain ns. kiintiösäännökseen. Kyseisen säännöksen mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä vähintään 40 prosenttia. Tavoitteena on siten saada toimielinten käyttöön laaja ja monipuolinen asiantuntemus. Teoksessa tarkastellaan, edistääkö kiintiösäännös tasa-arvoa kunnallisessa päätöksenteossa lainsäätäjän tarkoittamalla tavalla. Tarkastelun kohteena ovat lainsäätäjän kiintiösäännökselle asettamat tavoitteet, kiintiösäännöksen sisältö ja se, miten kiintiösäännös on onnistunut käytännössä toteuttamaan sille asetetut tavoitteet. Tutkimukseen sisältyy laaja kyselytutkimus, jossa on mukana 150 erikokoista kuntaa ja 446 vastaajaa. Lisäksi teokseen sisältyy päätelmiä säännöksen uudistamistarpeista ja naisten poliittiseen osallistumiseen liittyvästä problematiikasta.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.