Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Hankintasopimuksen tehottomuus – Hankinta- ja velvoiteoikeudellinen tutkimus hankintasopimuksen tehottomuudesta ja hankintayksikön vahingonkorvausvastuusta sen entiselle sopimuskumppanille.

Halonen, Kirsi-Maria

Kirjat 4.8.2015, Väitöskirja
Alkuperäinen julkaisupäivä: 4.8.2015

Tiivistelmä

Väitöstutkimuksen kohteena on hankintalain tehottomuusseuraamus ja erityisesti sen oikeusvaikutukset hankintayksikön ja sen sopimuskumppanin välillä. Tehottomuusseuraamus perustuu vuonna 2007 hyväksytyn oikeussuojadirektiivin 2007/66 2 d artiklaan, joka saatettiin kansallisesti voimaan vuoden 2010 oikeussuojauudistuksessa. Tehottomuusseuraamuksen oikeusvaikutukset jäävät kuitenkin kansallisten esitöiden perusteella varsin epäselviksi eikä kysymystä ole toistaiseksi käsitelty kattavasti oikeuskäytännössä. Väitöskirja muodostuu kuudesta luvusta, joissa tarkastellaan tehottomuusseuraamuksen määräämisen edellytyksiä, tehottomuuden sopimus- ja hankintaoikeudellisia vaikutuksia sekä erityisesti hankintayksiköiden korvausvastuuta sen entiselle sopimuskumppanille sopimuksen tehottomuudesta aiheutuneista vahingoista. Lisäksi väitöskirjassa tarkastellaan hankintayksikön vahingonkorvausvastuun rajoittumiseen tai poistumiseen vaikuttavia seikkoja. Metodologisesti väitöskirja edustaa perinteistä oikeusdogmaattista tutkimusta, jonka tarkoituksena on selvittää voimassa olevan oikeuden tila. Oikeuskäytäntöä ja lainsäädäntömuutoksia on seurattu 1. kesäkuuta 2015 asti. Tutkimuksen merkittävimmät johtopäätökset liittyvät sopimuksen tehottomuuden yksityisoikeudellisten vaikutusten täsmentymiseen, hankintayksikön vastuuseen sovellettavan korvausvastuun valintaan sekä hankintayksiköiden käytettävissä olevien riskienhallintatoimenpiteiden tehokkuuden arviointiin. Vaikka hankintayksikkö vastaa sopimuksen tehottomuuden sopimuskumppanilleen aiheuttamasta vahingosta pääosin sopimuksentekotuottamusta koskevien periaatteiden tai vahingonkorvauslain nojalla, hankintayksikkö voi, tuomalla esiin tulevan sopimuskumppanin kanssa käytävissä keskusteluissa hankintaan liittyviä epäselvyyksiä tai riskejä, vaikuttaa merkittävästi korvausvastuunsa määräytymiseen. Sillä, onko sopimuskumppani tiennyt tai olisiko sen pitänyt tietää hankinnan lainvastaisuudesta tai hankintamenettelyyn liittyvistä riskeistä, on vaikutusta arvioitaessa hankintayksikön sopimuskumppanin vilpitöntä mieltä ja omaa myötävaikutusta.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Yksityisoikeuden sarja A 134

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.