Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt ja sääntely maataloustuote- ja elintarvikeketjussa – Suomen elintarvikemarkkinalainsäädäntö eurooppalaistuu

Wikberg, Olli – Tammi, Kimmo

Kilpailuoikeudellinen vuosikirja 2020 s. 119–153
4.5.2022
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Elintarvikeketjun sopimussuhteet ja alalla käytettävät kauppatavat ovat olleet vilkkaan keskustelun kohteena niin kotimaassa kuin muuallakin Euroopan unionissa. EU:ssa hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä ja niiden torjunnasta elintarvikeketjussa on keskusteltu jo parikymmentä vuotta. EU:n tasolla on myös tehty selvityksiä, joiden perusteella on saatu vahvistusta näkemyksille, joiden mukaan elintarvikeketjun sopimussuhteissa esiintyy hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä. Syytä tähän on usein haettu elintarvikeketjun toimijoiden keskinäisen neuvotteluvoiman epäsuhdasta. Vaikka alkutuotannon toimijoita, kuten viljelijöitä, on EU:n laajuisesti hyvin paljon, ovat alan muut keskeiset toimijat (lähinnä kauppa ja teollisuus) usein hyvin keskittyneitä. Alan toimijat ovat kuitenkin usein hyvin järjestäytyneitä ja osa etenkin EU-tason etujärjestöistä on tunnetusti hyvin vaikutusvaltaisia.

Tässä artikkelissa tarkastellaan sekä Suomen kansallista elintarvikemarkkinalakia että myös EU:n UTP-direktiiviä, joilla on tarkoitus säädellä päivittäistavarakauppaa sekä laajemminkin elintarvikeketjujen toimijoita. Elintarvikemarkkinalain osalta keskitytään erityisesti siinä säädettyjen kieltojen, elintarvikemarkkinavaltuutetun toimivaltuuksien, valvontavallan ja seuraamusten sekä muutoksenhaun käsittelyyn. UTP-direktiivin osalta katsotaan, että harmonisointipyrkimyksistään huolimatta se voi aiheuttaa hallinnollisen taakan kasvamisen lisäksi haasteita soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden kansainväliseen kauppaan, jos lain soveltaminen vaihtelee jäsenvaltioittain huomattavasti. Kaiken kaikkiaan UTP-direktiivillä voidaan kuitenkin nähdä olevan paikkansa epäreilujen kauppatapojen kitkemisessä.

(Edilex-toimitus)

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.