Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Yritysten yhteenliittymät, ECN+-direktiivi: Oikeudellisia erityiskysymyksiä

Uusitalo, Lotta – Siponen, Asta – Rontu, Katariina

Kilpailuoikeudellinen vuosikirja 2020 s. 57–70
4.5.2022
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Hallitus antoi 5.11.2020 esityksen eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta (HE 210/2020 vp), jolla niin sanotun ECN+-direktiivin tuomat muutokset on saatettu voimaan kansalliseen lainsäädäntöömme. ECN+-direktiivin täytäntöönpano on edellyttänyt useita muutoksia kilpailulakiin (2011/948). Tässä artikkelissa keskitytään perustuslakivaliokunnankin huomioimaan perusoikeuksien kannalta ongelmallisimpaan kohtaan eli ECN+-direktiivin 14 artiklan 4 kohdan ja kilpailulain 47 a §:n säännökseen yritysten yhteenliittymälle määrätyn seuraamusmaksun perimiseen sen jäseniltä.

Artikkelissa katsotaan, että ECN+-direktiivin implementaation tuoma laajennettu vastuu seuraamusmaksuista aiheuttaa huomattavaa lisäkiristystä yritystoiminnan riskeihin. Erityisesti tiettyjen periaatteiden kumoutuminen on merkittävää perusoikeuksien toteutumisen kannalta. Näitä ovat etenkin syyttömyysolettama ja yleinen periaate yhteisöjen osakkaiden tai jäsenten erillisyydestä.

(Edilex-toimitus)

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.