Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Miljöuttalanden i reklam. Reglering och rättspraxis kring grön reklam

Enkvist, Joachim – Björkwall, Pia

JFT 2012/6 s. 543
15.12.2012
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Syftet med föreliggande artikel är att utreda vilka bestämmelser som kan bli tillämpliga i fråga om grön reklam. Förutom gällande lagstiftning undersöks även olika icke juridiskt bindande regler. Tyngdpunkten ligger på regleringen ur ett finskt perspektiv, men en kort redogörelse för rättsläget i Sverige, Tyskland och Förenta staterna görs också. Avsikten är att belysa hur olika rättsordningar har tillnärmat sig frågan om miljöuttalanden i marknadsföring, samt hur olika länders domstolar har resonerat i specifika situationer. Artikeln syftar även till att utreda hur bra gällande reglering fungerar i Finland och huruvida det finns behov av ytterligare reglering ur ett finländskt perspektiv.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.