Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Vertaisarvioitu

Om polisiär maktmedelsanvändning enligt nya finska polislagen – Särskilt beträffande polismäns nödvärnsrätt och användning av skjutvapen

Boucht, Johan

JFT 6/2011 s. 747–776
20.12.2011
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Artikeln är fokus riktat på ett antal nyheter som rör polisens maktmedelsbruk (eller s.k. laga befogenhet). För det första ingår i nya PolisL 2:17,2 ett uttryckligt omnämnande av polismäns rätt att, vid sidan av sina

offentligrättsliga befogenheter, även åberopa nödvärn enligt SL 4:4 vid utförande av tjänsteuppdrag. Detta utgör en formell förändring av gällande rätt där polismans nödvärnsrätt saknar stöd ipso iure. För det andra anses en polisman agera under tjänsteansvar i nödvärnssituationer, vilket är en direkt avvikelse från Högsta domstolens ställningstagande som i dag utgör gällande rätt. Utöver detta framgår nu klart av PolisL 2:17,3 att vid försvarlighetsbedömningen enligt SL 4:4 skall beaktas polisens utbildning och erfarenhet, vilket innebär att på en polisman kan komma att ställas högre krav än på enskilda i

samma situation. Slutligen förekommer i PolisL 2:19 en del nya regler om polisiär skjutvapenanvändning, som delvis avviker från de regler som gäller i dag.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.