Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

HD 2007:39 – norsk rätt i finsk tappning

Wetterstein, Peter

JFT 2009/1 s. 73
1.3.2009

Tiivistelmä

År 2007 avgjorde Högsta domstolen ett intressant mål (2007:39) om skadelidandes rätt till direkt talan mot skadeorsakarens ansvarsförsäkringsgivare vid P&I-försäkring. Med tillämpning av norsk rätt ansåg HD att en i försäkringsavtalet mellan skadeorsakaren (den försäkrade) och dennes ansvarsförsäkringsgivare ingående skiljeklausul var bindande för den skadelidande och utgjorde därmed hinder för talans handläggning hos dispaschören/vid allmän domstol. Avgörandet var inte enhälligt vilket jag senare återkommer till.

Domen berör ett flertal rättsliga frågeställningar, också av mera principiell natur: förutsättningarna för skadelidandes direkta talan mot ansvarsförsäkringsgivaren och denna rätts juridiska karaktär, betydelsen av en i försäkringsavtalet ingående skiljeklausul, lagvalet vid bedömningen av denna klausuls bindande verkan, innehållet i tillämplig norsk rätt, osv. Jag skall nedan kommentera domen och även anföra några synpunkter av mera allmän natur. Inledningvis bör fakta i målet refereras.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • HD 2007:39

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.