Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Grundlagsskydd för facklig stridsrätt - Några svenska erfarenheter

Sigeman, Tore

JFT 2008/2 s. 156
1.5.2008
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Strejkfrihet brukar påstås vara en i praktiken utslagsgivande indikator - ett schibbolet - på att en stat verkligen är en demokrati i modern mening. Huruvida krav på sådan frihet innefattas i demokratibegreppet beror på hur detta bestäms. Man kan också nöja sig med att se strejkfriheten som en grundval för den moderna västerländska välfärdsstaten som kännetecknas av folkligt inflytande också över frågor om fördelning av ekonomiska värden.
En helhetsbedömning av frågan huruvida stridsåtgärder är otillåtna om de syftar till att framtvinga ett avtal som saknar giltighet skulle kunna utmynna i att läget i svensk rätt är svävande. Kanske rättsläget vidare kan komma att påverkas av utvecklingen inom EG-rätten.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.