Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Under vilka förutsättningar kan anonyma vittnesmål och annan anonym bevisning accepteras?

Pellonpää, Matti

JFT 2008/2 s. 148
1.5.2008
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Med anonym bevisning avses normalt att den åtalade eller annan motpart i en rättegång i inget skede får veta ett vittnes identitet. Anonymitetens omfattning kan variera, och tillåtligheten av anonyma vittnesmål kan vara beroende av denna omfattning. Att en fällande dom inte får grunda sig enbart eller huvudsakligen på anonym bevisning är en slutsats som däremot återspeglar just de krav som domstolen i Strasbourg har ställt i sin praxis. Denna princip föreslås kodifieras på nytt i RB med följande innehåll: En fällande dom får inte enbart eller huvudsakligen grunda sig på anonym bevisning. Även om bestämmelsen motsvarar mer eller mindre de krav som ställts av människorättsdomstolen kan man fråga sig om det inte vore bättre att lämna saken oreglerad och lita på att våra domstolar i utövandet av fri bevisvärdering är kapabla att ta hänsyn till människorättskrav.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.