Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Några reflexioner inför Rom I-förordningens ikraftträdande

Hafrén, Stina

JFT 1/2008 s. 75–88
1.3.2008
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Nu bereds Romkonventionens efterföljare, Rom I, som kommer att vara det första gemenskapsrättsliga instrument vars enda egentliga uppgift är att reglera lagvalsregler för avtalsförpliktelser. Den nuvarande Romkonventionen som en mellanstatlig traktat är inte längre tillräcklig när gemenskapens integration ytterligare fördjupas. Med tanke på den nuvarande situationen där befogenheterna att utfärda lagvalsregler inom unionen är splittrade och där institutionerna i EU har en krånglig beslutsprocess och med tanke på att det ännu inte finns en betydande rättspraxis på området, är tiden inte ännu mogen för ett fast instrument innehållande alla lagvalsregler. Därför kunde ett så kallat soft law-instrument som omfattar gemensamma tolkningsprinciper främja de för lagvalsreglerna traditionellt så viktiga principerna om enhetlighet, rättssäkerheten och förutsebarhet.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.